Samspill Brettbok av Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Samspill | Sosialkunnskap

Samspill Brettbok (Nettsted)

Sosialkunnskap

Forfatter:

Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202541750
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosialkunnskap
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Samspill Brettbok

Samspill Brettbok er en digital utgave av læreboka i PDF-format.

Samspill er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget sosialkunnskap videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning: se samspill.cdu.no.

I Brettboka kan eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer og gjøre søk i teksten. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps.

Til toppen

Andre utgaver

Samspill
Bokmål Heftet 2017
Samspill Unibok
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2017
Forfatter(e)
Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg er lektor med mastergrad i statsvitenskap. Hun har jobbet i videregående skole siden 2008, og underviser i fagene samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk og norsk. Eva driver bloggen "Skoletanker", og er forfatter på flere læreverk i samfunnsfagene: Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap.

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.
Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.
Samspill | Sosialkunnskap
Samspill er nytt læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole som har med elementer fra generell del i fagfornyelsen. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og det er god teoretisk forankring til fagets mange emneområder.