Samspill (Fagfornyelsen LK20)

Samspel (LK20) (Heftet)

Lærebok i sosialkunnskap Vg2/Vg3

Forfatter:

Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202696481
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Sosialkunnskap
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Samspel (LK20)

Samspel til LK20 og programfaget sosialkunnskap i videregående skole gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget.

Samspel til LK20 og programfaget sosialkunnskap i videregående skole gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget.

Samspel gir en grundig innføring i den norske velferdsstaten og andre velferdsstatsmodeller. Menneskerettighetenes plass i velferdsstaten og utfordringene velferdsstaten står overfor blir drøftet. Elevene får faglige perspektiver på sosialisering og barn og unges behov. Emner som kriser og krisehåndtering, kjønn og identitet inviterer til refleksjon og diskusjon. Temaer som utenforskap, sosiale problemer, velferdsforskjeller, vold og trakassering blir bredt dekket og elevene får god støtte til å vurdere forebyggende tiltak.

Med Samspel utvikler elevene kunnskap gjennom å vurdere ulike kilder og utforme egne problemstillinger. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon. De digitale ressursene har undervisningsopplegg og læringsstier gir aktualisering og fordypning. Lærer får forslag til årsplaner, presentasjoner og vurdering. Se www.samspill.cdu.no

Læreboka finnes også i digitale utgaver som Brettbok og Unibok.

Til toppen

Forfatter(e)

Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.

Samspill (Fagfornyelsen LK20)
Samspill er et leservennlig og helhetlig læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole, revidert og oppdatert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Samspill gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget.