Samspill (K06)

Samspel (K06) (Heftet)

Sosialkunnskap vg2/vg3

Forfatter:

Haugen, Kosberg, Langø, Longva

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 424
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202541743
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosialkunnskap
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Samspel (K06)

Samspill er et læreverk i programfaget sosialkunnskap til videregående skole. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder.

For å lykkes i sosialkunnskap er det viktig å forstå hvordan velferdsstatens prinsipper og ordninger virker sammen, i samspill med individer, grupper og andre samfunnsaktører. Ny generell del av læreplanen, med begrepene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling er tatt inn i fagstoffet.Det er gjort fire sentrale grep i Samspill:

  1. Elevnære eksempler og aktuelle artikler som innfallsvinkel til alle kapitler. Eksempler, forklaringer og utdyping går fra mikronivå via mesonivå og videre til makronivå. Det hjelper eleven til en dypere forståelse av emnene.
  2. Teorier og teoretikere er integrert i alle kapitler. Elevene møter de samme teoretikerne gjennom flere kapitler.
  3. God sammenheng og helhetlig tenkning mellom emner, kapitler, struktur og innhold gir eleven mulighet for dybdelæring, god forståelse og trening til eksamen.
  4. Kildekritikk og arbeid med kilder er gjennomgående synliggjort i hele læreverket.
Strukturen i Samspill fremmer læring hos elevene.
Læreverket er bygd opp med aktuelle kildetekster, gode modeller og forklarende tekster. Elevene får hjelp til førlesing, det er sjekklister underveis, lesestøtte i marg og oppsummering av innhold og nøkkelbegreper i alle kapitler. Alle kapitler har et rikt oppgaveutvalg, som dekker repetisjon, redegjørelse, arbeid med metode, eksterne kilder og diskusjons- og drøftingsoppgaver. I tillegg får elevene oppskrifter på hvordan skrive en drøftingsoppgave, og hvordan de skal føre kilder.

Læreboka Samspill er også tilgjengelig i digitale utgaver: Samspill Unibok og Samspill Brettbok.

Læreverket har egne digitale ressurser for elev og lærer.

Samspill elevnettsted er gratis og åpent. Nettstedet inneholder digitale ressurser for som begrepsbank med definisjoner og forklaringer og ulike typer oppgaver: test-deg-selv-oppgaver, nyhetspregede oppgaver, oppgaver til fordypning, repetisjon og eksamenstrening. Samspill lærernettsted krever egen lisens og innlogging. På nettstedet finner læreren digitale ressurser til undervisningen som årsplaner, undervisningsopplegg, forslag til vurderingssituasjoner og eksamensbesvarelser.

Elev- og lærernettstedet finner du på samspill.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.

Samspill (K06)
Samspill er nytt læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole som har med elementer fra generell del i fagfornyelsen. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og det er god teoretisk forankring til fagets mange emneområder.