Samfunnskunnskap for journalister (Heftet)

Forfatter:

Asle Stalleland og Audun Stølås

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 170
Forlag: IJ-forlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788271472931
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samfunnskunnskap for journalister
Den fjerde statsmakt er en betegnelse som ofte blir brukt om pressen. Betegnelsen reflekterer en av pressens viktigste oppgaver, nemlig å bruke sin makt – publiseringsmakten – til å kontrollere at de tre andre statsmaktene ikke misbruker den makten de har, til skade for enkeltmennesker eller grupper i samfunnet. Men for at pressen skal kunne fylle denne oppgaven, er det helt nødvendig at journalistene har solide kunnskaper om hvordan samfunnet er organisert, og hvilke oppgaver de ulike organer innen politikk og forvaltning har.

Samfunnskunnskap for journalister er skreddersydd til journalistutdanningene for at de skal kunne gi kommende utøvere av faget en grunnleggende innføring i samfunnskunnskap. Den gir en innføring i teorier om samfunnet og belyser ulike maktteorier. De viktigste forvaltningsorganer på internasjonalt, statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå blir behandlet, og journalistens møte med kirken og kongehuset er også blant temaene. Det globale perspektiv er sterkt til stede med fokus både på det flerkulturelle Norge og det globale samfunn.

Boka inneholder en rekke aktuelle nettadresser og vil være nyttig som oppslagsverk både for etablerte journalister og i redaksjonene. Ansatte i offentlig forvaltning, det private næringsliv og andre som kommer i kontakt med journalister, vil også finne verdifull informasjon og nyttige tips.

Til toppen

Forfatter(e)
Asle Stalleland, født 1970, har bakgrunn som journalist i NRK. Han har i tillegg jobbet med kampanjer og informasjon i bistandsorganisasjoner og vært høgskolelektor ved journalistutdanningen på Mediehøgskolen Gimlekollen. Stalleland er utdannet sosiolog.
Audun Stølås har mer enn 30 års erfaring som journalist i avis og nyhetsbyrå. De siste årene har han arbeidet som høgskolelektor ved journalistutdanningen på Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, der han underviser i journalistikk og samfunnskunnskap.