Samfunnsfag for barnehagelærere (Heftet)

Forfatter:

Olav Kasin og Sigurd Bergflødt

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 312
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202433765
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Samfunn, religion, livssyn og etikk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samfunnsfag for barnehagelærere

Samfunnsfag for barnehagelærere tar opp sentrale problemstillinger knyttet til barnehagelæreryrket. Boka gir en bred samfunnsfaglig presentasjon av temaer knyttet til barns sosialisering og legger særlig vekt på å se barn som en egen sosial gruppe. Videre presenterer boka ulike måter å forstå samfunnet på, herunder betydningen av endringer knyttet til at samfunnet er blitt mer kulturelt, sosialt og religiøst sammensatt. Boka henvender seg til barnehagelærerprofesjonen ved å knytte samfunnsanalysen til temaer som kulturelt mangfold, sosial ulikhet, kjønn og likestilling.

Bokas siste kapittel presenterer perspektiver på barnehagen og barnehagelæreprofesjonen innenfor rammene av en helhetlig samtidsforståelse. Denne analysen tar blant annet utgangspunkt i barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat, og viser hvordan aktuelle temaer som offentlig styring av barnehagen, barnehagens vektlegging av læring, barns rettigheter og syn på barn må forstås med utgangspunkt i endringer som finner sted i en bredere samfunnskontekst.

Målgruppen er ansatte og studenter ved barnehagelærerutdanninger, barnehagelærere og andre som arbeider i og rundt barnehagen. Boka tar opp fagstoff som hører hjemme i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk.

Til toppen

Forfatter(e)
Sigurd Bergflødt er sosiolog og høgskolelektor i samfunnsfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er redaksjonsmedlem i Anthropology of Food og arbeider blant annet med forbindelsene mellom mat, samfunn og barn.
Olav Kasin er sosiolog og er høgskolelektor i samfunnsfag ved institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Kasin arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til kulturforståelse, det flerkulturelle samfunn samt kjønn og likestilling i barnehagen. Kasin har publisert flere artikler på disse områdene, blant annet Kultur som mangfold og problem i barnehagen (2010) og Flerkulturell – hva er det og hvem er de (2008).