Samfunnsfag for barnehagelærere (Ebok)

Forfatter:

Olav Kasin og Sigurd Bergflødt

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 347
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.67 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202697129
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Samfunn, religion, livssyn og etikk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samfunnsfag for barnehagelærere

Samfunnsfag for barnehagelærere tar opp sentrale problemstillinger knyttet til barnehagelæreryrket. Boka gir en bred samfunnsfaglig presentasjon av temaer knyttet til barns sosialisering og oppvekst, og drøfter barnehagens betydning for barns utvikling, tilknytning og deltakelse i samfunnet.
Videre presenterer boka ulike måter å forstå samfunnet på, herunder betydningen av endringer knyttet til at samfunnet er blitt mer kulturelt, sosialt og religiøst sammensatt. Boka henvender seg til barnehagelærerprofesjonen ved å knytte samfunnsanalysen til temaer som kulturelt mangfold, sosial ulikhet, kjønn og likestilling.
I denne 2. utgaven av boka analyseres barnehagen med større vekt på profesjonsperspektivet. Spesielt legges det vekt på betydningen av samfunnskunnskap knyttet til tolkning og praktisering av barnehagens samfunnsmandat.
Målgruppen er ansatte og studenter ved barnehagelærerutdanninger, barnehagelærere og andre som arbeider i og rundt barnehagen. Boka tar opp fagstoff som hører hjemme i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Olav Kasin er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin faglige bakgrunn fra sosiologi. Kasin arbeider blant annet med kulturforståelse, det flerkulturelle samfunn, kjønn og likestilling i barnehagen samt pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling. Han er medforfatter av Samfunnsfag for barnehagelærere (2020) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022). Les mer om Kasin på OsloMet - storbyuniversitetet.

Sigurd Bergflødt er universitetslektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Bergflødt er sosiolog og arbeider blant annet med spørsmål knyttet til mat, samfunn og barn, samt koblingen mellom psykologiske og sosiologiske tilnærminger til barns utvikling og tilknytning. Han er medforfatter av Samfunnsfag for barnehagelærere (2020). Les mer om Bergflødt på OsloMet - storbyuniversitetet.