Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 6 fra Cappelen Damm Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Øivind Stenersen, Mette Bjerkaas og Kjersti Veel Krauss

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202607951
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 6. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Samfunnsfag 6 fra Cappelen Damm Grunnbok

Samfunnsfag 6 Grunnbok tar for seg demokrati og endringer i samfunnet og består av seks kapitler. Hvem bestemmer i Norge, hvem definerer hva som er sant og hva bestemmer jeg? Dette blir belyst i tre kapitler. Del 2 tar for seg endringer i levemåte og hvordan vi bruker naturen, endringer i samfunnet og holdningsendringer.

Bruk av historiefortelling og intervjuer gjør stoffet mer levende og konkret for elevene.

Underveis i kapitlene er det lagt inn oppgaver som skal hjelpe elevene til å utforske og tenke kritisk. Oppgavene er delt inn i kategoriene Diskuter og finn ut, Utforsk og Reflekter.

Til toppen

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Mette Bjerkaas er utdannet journalist, har en master i kulturmøte og bakgrunn som lektor i samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Bjerkaas er tidligere skoleleder i FN-sambandet og har jobbet tett på fagfornyelsen. Hun har holdt mange kurs og verksteder om blant annet bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema for elever, lærere og lærerstudenter. I dag er hun avdelingsleder ved Evje skole.

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm
Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm er skrevet til ny læreplan i samfunnsfag til fagfornyelsen og legger vekt på historiefortelling for å engasjere elevene.