Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 4 frå Cappelen Damm Grunnbok (Innbundet)

Forfatter:

Anne Synnøve Steinset, Mariann Youmans og Frøya Elisabeth Astrup

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202686321
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 4. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Samfunnsfag 4 frå Cappelen Damm Grunnbok

Samfunnsfag 4 Grunnbok inneholder varierte, elevtilpassede tekster, som gir et godt utgangspunkt for refleksjon, samtale og begrepsforståelse. Dette sikrer et solid grunnlag for varig læring. Gjennomgangsfiguren Bom stimulerer til undring, nysgjerrighet og glede. I boka møter vi også flere barn som bor i Norge i dag.

Med et rikt utvalg oppgaver får elevene ta i bruk alle de grunnleggende ferdighetene i arbeid med faget. Oppgavene legger til rette for bruk av samfunnsfaglige metoder og arbeid med de tverrfaglige temaene demokrati, bærekraft og livsmestring. Medvirkning og interaksjon med læringspartner og samarbeid i grupper, gir eleven mulighet til å være aktiv i egen læringsprosess om liv og samfunn – i fortid, nåtid og framtid.

Til toppen

Forfatter(e)

Anne har mer enn 25 års erfaring som lærer i Oslo og på Hadeland. Hun er adjunkt med tilleggs- og videreutdanning i samfunnsfag, norsk som andrespråk, pedagogisk veiledning, vurdering, klasseledelse og leseveiledning. Hun er opptatt av det praktiske, kreative og relasjonelle i undervisningen. Både som kontaktlærer, veileder og forfatter av læremidler, ønsker hun å legge til rette for meningsfull og helhetlig læring for elevene.

Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm
Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm er utarbeidet til ny læreplan i samfunnsfag etter fagfornyelsen.