Samenes historie fram til 1750 (Fleksibind)

Forfatter:

Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 389
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202717551
Kategori: Arkeologi og Historie
Fag: Arkeologi, Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samenes historie fram til 1750

Første utgave av Samenes historie fram til 1750 kom i 2004. I denne andre utgaven har forfatterne revidert fremstillingen og inkludert nye resultater fra en rekke relevante fagfelt. Basert på det omfattende og oppdaterte forskningsmaterialet, gir boka den mest fullstendige presentasjonen av eldre samisk historie på norsk. Forfatterne diskuterer inngående aktuelle spørsmål som tilkomst av samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. De viser hvordan den samiske historien er preget av endring og geografisk variasjon, men også av vedvarende tradisjoner og fellestrekk. I varierende grad har samene alltid hatt kontakt med andre samfunn, og forfatterne dokumenterer hvordan denne kontakten skifter karakter og i økende grad griper inn i lokale livsvilkår. Et gjennomgående perspektiv i boka er hvordan samene på ulikt vis forholder seg til disse endringene og utformer sine liv i møtet mellom det hjemlige og det fremmede.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Lars Ivar Hansen er professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet.

Bjørnar Julius Olsen er professor i arkeologi ved UiT Norges arktiske universitet.