Samenes historie fram til 1750 (Fleksibind)

Forfatter:

Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202717551
Kategori: Arkeologi og Historie
Fag: Arkeologi, Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samenes historie fram til 1750

Første utgave av Samenes historie fram til 1750 kom i 2004. I denne andre utgaven har forfatterne revidert fremstillingen og inkludert den nyeste kunnskapen på feltet, innenfor fag som arkeologi, historie, religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk. Basert på det omfattende og oppdaterte forskningsmaterialet, gir boka den mest fullstendige presentasjonen av eldre samisk historie på norsk.

Forfatterne diskuterer inngående aktuelle spørsmål som samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. De ser samisk historie som et samspill mellom eksterne og interne krefter. I varierende grad har samene alltid vært involvert i sosiale og økonomiske nettverk med andre folk, og materialet som presenteres vitner om denne kontinuerlige dialogen mellom det hjemlige og det fremmede.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Lars Ivar Hansen er professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet.

Bjørnar Julius Olsen er professor i arkeologi ved UiT Norges arktiske universitet.