Samenes historie fram til 1750 (Fleksibind)

Forfatter:

Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 389
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202717551
Kategori: Arkeologi og Historie
Fag: Arkeologi, Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samenes historie fram til 1750

Første utgave av Samenes historie fram til 1750 kom i 2004. I denne andre utgaven har forfatterne revidert fremstillingen og inkludert nye resultater fra en rekke relevante fagfelt. Basert på det omfattende og oppdaterte forskningsmaterialet, gir boka den mest fullstendige presentasjonen av eldre samisk historie på norsk. Forfatterne diskuterer inngående aktuelle spørsmål som tilkomst av samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. De viser hvordan den samiske historien er preget av endring og geografisk variasjon, men også av vedvarende tradisjoner og fellestrekk. I varierende grad har samene alltid hatt kontakt med andre samfunn, og forfatterne dokumenterer hvordan denne kontakten skifter karakter og i økende grad griper inn i lokale livsvilkår. Et gjennomgående perspektiv i boka er hvordan samene på ulikt vis forholder seg til disse endringene og utformer sine liv i møtet mellom det hjemlige og det fremmede.

Til toppen

Det er berre å gratulera både samefolket og forfattarane med dette historieverket, og med det oppdaterte første bandet. Alle historieinteresserte, særleg dei med interesse for Nord-Noreg og Nordkalotten, har her fått ei gullgruve.
Johannes Kleppa, Dagen

Andre aktuelle titler

Presse Samenes historie fram til 1750

«Komplett historieverk om samane si historie. [...] Det er berre å gratulera både samefolket og forfattarane med dette historieverket, og med det oppdaterte første bandet. Alle historieinteresserte, særleg dei med interesse for Nord-Noreg og Nordkalotten, har her fått ei gullgruve.»

Johannes Kleppa, Dagen 28. november 2022

«En lettlest bok som gir innblikk i den historiske forståelsen av samene, og som lykkes i å gi en samlet fremstilling av den nyeste forskningen. [...] I et lettlest språk syr forfatterne ulike teorier sammen med arkeologiske funn, språklige spekulasjoner, andre kulturkretser og økonomiske mønstre.»

Kjetil Vikene, Forskerforum 5. september 2022Les hele anmeldelsen

«Samenes historie fram til 1750 er ei velskriven og lærerik innføring i samisk historie. [...] framstillinga er klår, presis og tillitvekkande. Boka syner dei faglege diskusjonane og lèt andre forskarar kome til orde, men utan å miste framdrifta i forteljinga. Illustrasjonane er gode, med mange kart som er laga spesielt for boka. Dette er ei bok for alle historieinteresserte. [...] Der er mykje å lære av denne boka, ikkje berre om samisk historie, men også om nordisk historie i det heile.»

Gjert Vestrheim, DAG OG TID 26. august 2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Lars Ivar Hansen er professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet.

Bjørnar Julius Olsen er professor i arkeologi ved UiT Norges arktiske universitet.