Samenes historie fra 1751 til 2010 (Fleksibind)

Forfatter:

Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin

Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202235543
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samenes historie fra 1751 til 2010

Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra 1750 og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie.

Boka diskuterer inngående aktuelle spørsmål omkring fornorskingspolitikk, samiske rettigheter til områder og ressurser, utviklingen av tamreindriften, grenseforhold i nord og forholdet mellom den samiske minoriteten og storsamfunnet. Sentralt i framstillingen står samenes forhold til den nye, norske sentralmakten fra 1814 og framover. Forfatterne viser blant annet hvordan synet på samene endres i takt med samfunnsutviklingen.

Samenes historie fra 1750 til våre dager bygger på og problematiserer både eldre og nyere forskning innenfor etnografi, historie, religionsvitenskap og språkvitenskap og presenterer den til nå mest komplette oversikten over de siste 250 årene av samisk historie.

Til toppen

Andre aktuelle titler