Samenes historie fra 1751 til 2010 (Fleksibind)

Forfatter:

Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 540
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202235543
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samenes historie fra 1751 til 2010

Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra midt på 1700-tallet og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie.

Boka diskuterer inngående aktuelle spørsmål omkring fornorskingspolitikk, samiske rettigheter til områder og ressurser, utviklingen av tamreindriften, grenseforhold i nord og forholdet mellom den samiske minoriteten og storsamfunnet. Sentralt i framstillingen står samenes forhold til den nye, norske sentralmakten fra 1814 og framover. Forfatterne viser blant annet hvordan synet på samene endres i takt med samfunnsutviklingen.

Samenes historie fra 1751 til 2010 bygger på og problematiserer både eldre og nyere forskning innenfor etnografi, historie, religionsvitenskap og språkvitenskap og presenterer den til nå mest komplette oversikten over de siste 250 årene av samisk historie.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Astri Andresen (f. 1955) er historiker og professor i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Bjørg Evjen (f. 1952) er historiker og ved oppnådd pensjonsalder professor i urfolksstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun arbeider nå som forsker på prosjektet Den andre verdenskrig i nord ved UiT Norges arktiske universitet.

Teemu Ryymin (f. 1972) er historiker og professor i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Anna Afanasyeva (f. 1986) er pedagog og samfunnsviter med ph.d i historie fra UiT Norges arktiske universitet.

Camilla Brattland (f. 1980) er samfunnsviter og førsteamanuensis i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Håkon Hermanstrand (f. 1965) er historiker og cand.philol, og var ph.d-stipendiat Nord Universitet 2016–2020.

Patrik Lantto (f. 1968) er historiker og professor ved Várdduo – Centrum för samisk forskning ved Umeå Universitet.

Jukka Nyyssönen (f. 1970) er historiker og forsker II ved Nordområdeavdeling ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Steinar Pedersen (f. 1947) er historiker og ved oppnådd pensjonsalder førsteamanuensis ved Samisk høgskole. Han arbeider nå med prosjekter innen samisk ressursbruk og rettshistorie.

Katri Somby (f.1973) er journalist og historiker.

Ketil Zachariassen (f.1969) er historiker og førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UIT Norges arktiske universitet.

Helge Christian Pedersen (f. 1971) er historiker og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta.

Gunnar Ketil Eriksen (f. 1962) er jurist og professor ved UiT Norges arktiske universitet.