¿Sabes? Spansk 1 (Fagfornyelsen LK20)

¿Sabes? Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digital lærerressurs spansk 1, vg1 og vg2

Forfatter:

Eli-Marie Drange og Amelia Garzón Osorio

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202730307
Kategori: Spansk 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Spansk 1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen ¿Sabes? Lærernettsted (LK20)

¿Sabes? Lærernettsted gir gode muliheter for læreren til å tilpasse undervisningen til elever som befinner seg på ulikt nivå.


¿Sabes? Lærernettsted inneholder undervisningsopplegg, tips til hver leksjon, fasit til oppgaver, transkripsjon av lytteoppgaver, prøver og årsplaner. Læreren kan blant annet følge elevenes progresjon og resultater gjennom ulike rapporter og tilpasse undervisningen ut fra det, for eksempel ved å tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper. Læreren kan også legge inn egne oppgaver i ressursen. Elevene kan sende inn skriftlige besvarelser som lærer kan rette og kommentere og returnere til eleven for videre arbeid. Lærer og elev kan kommunisere skriftlig og muntlig inne i nettstedet.

¿Sabes? Elevnettsted er innholdsrikt. Dersom elevene trenger mer trening i et gitt tema finner de ulike aktiviteter her, og dersom de trenger mer utfordring, finner de også det. Elevnettstedet inneholder lytteoppgaver, varierte aktiviteter og grammatikkoppgaver med forklaringer. Elever trenger også avbrekk fra skjermen og fysiske aktivitet som konkurranser, spill, sang og dans finnes også her. Innleste tekster er tilgjengelig i ¿Sabes? Elevnettsted Pluss.

Grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten spansk er gratis tilgjengelig gjennom elevnettstedet. Språkporten har ulike grammatikkoppgaver med direkte henvisning til den aktuelle teorien, ordrill og verbdrill og skriveøving. Cappelen Damms Spansk ordbok er også alltid tilgjengelig når elevene jobber digitalt.

Elevnettstedet gir elevene mulighet for oversikt over progresjon og resultater. De kan kommunisere med læreren, sende muntlige meldinger og levere skriftlige besvarelser til læreren.

Til toppen

Forfatter(e)

Eli-Marie Danbolt Drange er førsteamanuensis i spansk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der hun skrev en avhandling om bruk av engelske slangord i norsk og chilensk ungdomsspråk. Drange er oppvokst i Latin-Amerika og har lang erfaring som spansklærer på ulike nivåer. Hun er også medforfatter for aktivitetsgrammatikken ¡Claro que sí! og har vært bidragsyter til spanskverkene Vidas og Vamos til K06 og Encuentros for spansk 2 og forfatter av ¿Sabes? for spansk 1 til LK20.

Amelia Garzón Osorio underviser i spansk ved Vågsbygd videregående skole og Sonans Privatgymnas i Kristiansand. Hun er utdannet lærer fra Colombia og har en mastergrad i spansk lingvistikk fra Universitetet i Oslo. Hun har mer enn 30 års erfaring som spansklærer på ungdomsskole, videregående skole og Folkeuniversitetet. Garzón Osorio er forfatter av ¿Sabes? for spansk 1.

¿Sabes? Spansk 1 (Fagfornyelsen LK20)
¿Sabes? for spansk 1 holder et realistisk nivå der kommunikasjon og praktisk språklæring er det sentrale. Med tydelig struktur, god språkhjelp, visuelle grep som støtter språklæring og avgrensede temaer der man går i dybden, gir ¿Sabes? et godt grunnlag for videre språklæring på spansk. ¿Sabes? dekker læreplanen i fremmedspråk (LK20) og består av en alt-i-ett-bok for vg1 og vg2 og et elev- og lærernettsted.