Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2

Rom Stoff Tid Lærernettsted (Nettsted)

Tilleggsressurs. Enkeltlisens

Forfatter:

Per Jerstad, Arne Auen Grimenes, Morten Nymo, Olav Bråtveit Holm og Reidun Renstrøm

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202416669
Kategori: Fysikk 2 og Fysikk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Fysikk 1, Fysikk 2
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Rom Stoff Tid Lærernettsted

Lærersidene er RSTnett er lisensbelagt og har en fyldig lærerveiledning til hvert kapittel i læreboka. Læreren finner også undervisningsressurser og utfyllende fagstoff på nettsidene. Alle figurer som brukes i læreboka, kan lastes ned. På lærersidene får læreren også forslag til terminprøver.

Hver lærer logger på med Feide, eller oppretter et personlig brukernavn og passord ved å registrere seg på www.cdu.no. Har du allerede brukernavn og passord, kan du logge inn direkte øverst til høyre på denne siden. Når lisensen til lærernettstedet er bestilt, logger du inn på www.cdu.no og finner du som innlogget, Rom Stoff Tid Lærernettsted på Min side.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. Han arbeider som førsteamanuensis i fysikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Her har han i snart tyve år sittet i styret for sivilingeniør-utdanningen og med hovedansvar for de fysikkrelaterte studiene. Han er videre en av arkitektene bak NMBUs integrerte femårige lektorutdanning i realfag.

Grimenes har tidligere arbeidet ti år i videregående skole og et par år i lærerutdanningen i Agder og Stavanger. Sammen med Per Jerstad og Bjørn Sletbak har Grimenes skrevet flere læreverk i fysikk. Grimenes har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med fysikkundervisning, blant annet Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris i 2008 for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Olav Bråtveit Holm er utdannet siv.ing. fra NTNU, linjen for fysikk og matematikk. Ved NTNU tok han også sin praktisk-pedagogiske utdanning. Han har arbeidet på videregående og barneskolen, og et par år som forsker innen IKT, og har også sittet en periode i styret for fysikklærerforeningen.
Morten Nymo er utdannet cand.scient. fra NTNU i Trondheim. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU.

Han har jobbet et par år i ungdomsskole, men jobber nå i videregående skole, på KVT. Hovedfagsoppgaven var «Numeriske løsninger av Schödingerlikningen med tidsavhengig potensial ved hjelp av en spektralmetode».

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i kjernefysikk og doktorgrad i Kvantefysikkens utvikling.

Renstrøm er forfatter av bøkene Kraft og Bevegelse , Fysikkens Historie og medforfatter av fagboka Fysikkdidaktikk, lærebøkene Rom Stoff Tid og Kvantedramaet, som er publisert på naturfag.no

I 2015 fikk hun Universitetsforlagets lærebokpris for fremragende fagformidling.

Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2
Rom stoff Tid er en alt-i-ett-bok som inneholder både teori og laboratorieøvinger. I 2013-utgaven fikk Rom Stoff Tid Fysikk 1 et nyskrevet teknologikapittel. Ellers ble det gjort mindre endringer i innhold og struktur. Rom Stoff Tid Fysikk 2 inneholder et eget kapittel om partikkelfysikk, og er oppdatert på generell relativitetsteori, MR-avbilding og lydsampling.