Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 (LK06)

Rom Stoff Tid Fysikk Lærernettsted (K06) (Nettsted)

Tilleggsressurs

Forfatter:

Per Jerstad, Arne Auen Grimenes, Morten Nymo, Olav Bråtveit Holm og Reidun Renstrøm

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202416669
Kategori: Fysikk 2 og Fysikk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Fysikk 1, Fysikk 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Rom Stoff Tid Fysikk Lærernettsted (K06)

Lærersidene RSTnett er lisensbelagt og har en fyldig lærerveiledning til hvert kapittel i læreboka. Læreren finner også undervisningsressurser og utfyllende fagstoff på nettsidene. Alle figurer som brukes i læreboka, kan lastes ned. På lærersidene får læreren også forslag til terminprøver.

Tilgang til Rom Stoff Tid fysikk lærernettsted bestilles for hver enkelt lærer per skoleår og utløper 31. august. Logg inn med FEIDE, eventuelt eget brukernavn og passord. Alle ressursene du har tilgang til, finner du på cdu.no/Min side.

Du får tilgang ved å legge produktet i handlekurv og gjennomføre bestillingen. Ressursen blir tilgjengelig umiddelbart etter bestilling.

Har du spørsmål til lærernettstedet, kontakt oss gjerne på RSTnett@cappelendamm.no. Ved spørsmål om bestilling, innlogging og bruk av lisenser finner du informasjon også via bunnmenyen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. Han arbeider som førsteamanuensis i fysikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Her har han i snart tyve år sittet i styret for sivilingeniør-utdanningen og med hovedansvar for de fysikkrelaterte studiene. Han er videre en av arkitektene bak NMBUs integrerte femårige lektorutdanning i realfag.

Grimenes har tidligere arbeidet ti år i videregående skole og et par år i lærerutdanningen i Agder og Stavanger. Sammen med Per Jerstad og Bjørn Sletbak har Grimenes skrevet flere læreverk i fysikk. Grimenes har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med fysikkundervisning, blant annet Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris i 2008 for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Olav Bråtveit Holm er utdannet siv.ing. fra NTNU, linjen for fysikk og matematikk. Ved NTNU tok han også sin praktisk-pedagogiske utdanning. Han har arbeidet på videregående og barneskolen, og et par år som forsker innen IKT, og har også sittet en periode i styret for fysikklærerforeningen.

Morten Nymo er utdannet cand.scient. fra NTNU i Trondheim. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU.

Han har jobbet et par år i ungdomsskole, men jobber nå i videregående skole, på KVT. Hovedfagsoppgaven var «Numeriske løsninger av Schödingerlikningen med tidsavhengig potensial ved hjelp av en spektralmetode».

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis i fysikk ved Universitetet i Agder, hvor hun underviser i mekanikk og kvantefysikk i årsstudiet i fysikk. Hun forsker på utviklingen av fysikkens teorier, og hennes doktoravhandling handler om utviklingen av kvantefysikken. Renstrøm har skrevet en rekke lærebøker, og fikk i 2015 Universitetsforlagets lærebokpris for fremragende fagformidling.

Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 (LK06)
Rom stoff Tid er en alt-i-ett-bok som inneholder både teori og laboratorieøvinger. I 2013-utgaven fikk Rom Stoff Tid Fysikk 1 et nyskrevet teknologikapittel. Ellers ble det gjort mindre endringer i innhold og struktur. Rom Stoff Tid Fysikk 2 inneholder et eget kapittel om partikkelfysikk, og er oppdatert på generell relativitetsteori, MR-avbilding og lydsampling.