Rom Stoff Tid Forkurs

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022) (Heftet)

Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Forfatter:

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 272
Illustratør: Sundby, Terje og Sørensen, Eli Renate Bye
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202741969
Kategori: Fysikk forkurs og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Fysikk forkurs, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Komponent: Oppgavesamling
Om utgivelsen Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022)

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022) er oppgave- og arbeidsboka for ettårig forkurs i fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i teknologiske fag.

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022) er fornyet i ny drakt og tilpasset ny studieplan for forkurset. Til læreverket hører det også en grunnbok med teori, eksempler og oppgaver, og et tilhørende nettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere.

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok

  • starter med ett eller flere innledende fellesforsøk til hvert kapittel
  • presenterer varierte forsøk og laboratorieøvinger til alle kapitlene
  • gir studentene et stort tilfang av varierte oppgaver
  • har aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
  • styrker eksperimentenes plass i faget
Komponenter

  • Lærebok med framstilling av teorien, eksempler og oppgaver
  • Studiebok med forsøk, laboratorieøvelser og oppgavesamling
  • Fagnettsted for studenter og forelesere, gratis

Til toppen

Forfatter(e)

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. Han arbeider som førsteamanuensis i fysikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Her har han i snart tyve år sittet i styret for sivilingeniør-utdanningen og med hovedansvar for de fysikkrelaterte studiene. Han er videre en av arkitektene bak NMBUs integrerte femårige lektorutdanning i realfag.

Grimenes har tidligere arbeidet ti år i videregående skole og et par år i lærerutdanningen i Agder og Stavanger. Sammen med Per Jerstad og Bjørn Sletbak har Grimenes skrevet flere læreverk i fysikk. Grimenes har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med fysikkundervisning, blant annet Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris i 2008 for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Per Jerstad er utdannet cand.real. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han har under flere opphold i utlandet studert både faglige og pedagogiske emner, spesielt innen evaluering og fysikkundervisning.

Jerstad har vært medforfatter til fysikklæreverket Rom-stoff-tid siden 1982 og til et læreverk for naturfag på Vg1. I tillegg har han utviklet flere hefter til bruk i fysikkundervisning i videregående skole. Jerstad er også medforfatter av Cappelen Damms nyeste fysikklæreverk Grunnleggende fysikk for universtitet og høgskole fra 2011.

Jerstad bidro til å skrive hovedutkastet til den store revisjonen av læreplanen for fysikk i 1982. Han har også vært medlem av og ledet eksamensoppgave-kommisjonen i fysikk. I 2001 fikk Jerstad Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Bjørn Sletbak er utdannet realist (cand.real.) med fysikk hovedfag fra Universitetet i Oslo og pedagogisk seminar fra Lærerhøgskolen i Trondheim. Han har i mange år undervist i fysikk og matematikk i videregående skole i Norge og i Tanzania. I to år var han forlagsredaktør i skolebokavdelingen i Aschehoug forlag. Han har også gjort diverse konsulentoppdrag for Rådet for videregående opplæring, blant annet læreplanarbeid i fysikk. Han har i over 20 år vært med på å skrive lærebøker i matematikk og fysikk.

Rom Stoff Tid Forkurs
Rom Stoff Tid Fysikk Forkurs er et læreverk for ettårig forkurs i fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i teknologiske fag. Læreverket består av en grunnbok, en studiebok og et tilhørende nettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere.