Rom Stoff Tid Forkurs

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2016) (Heftet)

Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Forfatter:

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202511364
Kategori: Fysikk forkurs og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Fysikk forkurs, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Komponent: Oppgavesamling
Om utgivelsen Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2016)

Rom Stoff Tid ForkursForkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok

  • starter med ett eller flere innledende fellesforsøk til hvert kapittel
  • presenterer varierte forsøk og laboratorieøvinger til alle kapitlene
  • gir studentene et stort tilfang av varierte oppgaver
  • har aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
  • styrker eksperimentenes plass i faget
Tilpasset ny studieplan med kjemiLæreverket er skrevet etter den nye studieplanen for ettårig forkurs i fysikk. I den nye studieplanen for forkurset er fysikkfaget utvidet med en innføring i kjemi. Denne nyeste utgaven av Rom Stoff Tid Forkurs dekker hele den nye studieplanen.
På lærersidene vil du finne lærerveiledninger til kjemi på samme måte som de øvrige emnene i læreboka.

Verket bygger delvis på Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 til Kunnskapsløftet. Innholdet er preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger. Formatet gir god plass til figurer og bilder.

Komponenter

  • Lærebok med framstilling av teorien, eksempler og oppgaver
  • Studiebok med forsøk, laboratorieøvelser og oppgavesamling
  • Fagnettsted for studenter, gratis
  • Fagnettsted for forelesere, gratis
 

Til toppen

Forfatter(e)

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. Han arbeider som førsteamanuensis i fysikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Her har han i snart tyve år sittet i styret for sivilingeniør-utdanningen og med hovedansvar for de fysikkrelaterte studiene. Han er videre en av arkitektene bak NMBUs integrerte femårige lektorutdanning i realfag.

Grimenes har tidligere arbeidet ti år i videregående skole og et par år i lærerutdanningen i Agder og Stavanger. Sammen med Per Jerstad og Bjørn Sletbak har Grimenes skrevet flere læreverk i fysikk. Grimenes har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med fysikkundervisning, blant annet Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris i 2008 for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Per Jerstad er utdannet cand.real. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han har under flere opphold i utlandet studert både faglige og pedagogiske emner, spesielt innen evaluering og fysikkundervisning.

Jerstad har vært medforfatter til fysikklæreverket Rom-stoff-tid siden 1982 og til et læreverk for naturfag på Vg1. I tillegg har han utviklet flere hefter til bruk i fysikkundervisning i videregående skole. Jerstad er også medforfatter av Cappelen Damms nyeste fysikklæreverk Grunnleggende fysikk for universtitet og høgskole fra 2011.

Jerstad bidro til å skrive hovedutkastet til den store revisjonen av læreplanen for fysikk i 1982. Han har også vært medlem av og ledet eksamensoppgave-kommisjonen i fysikk. I 2001 fikk Jerstad Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Bjørn Sletbak er utdannet realist (cand.real.) med fysikk hovedfag fra Universitetet i Oslo og pedagogisk seminar fra Lærerhøgskolen i Trondheim. Han har i mange år undervist i fysikk og matematikk i videregående skole i Norge og i Tanzania. I to år var han forlagsredaktør i skolebokavdelingen i Aschehoug forlag. Han har også gjort diverse konsulentoppdrag for Rådet for videregående opplæring, blant annet læreplanarbeid i fysikk. Han har i over 20 år vært med på å skrive lærebøker i matematikk og fysikk.
Rom Stoff Tid Forkurs
Læreverket er skrevet etter studieplanen for ettårig forkurs i fysikk. I tillegg til grunnbok og studiebok er det utviklet et omfattende tilbud på nett: læringsressurser for studenter og undervisningsressurser for forelesere.