Rom Stoff Tid Forkurs

Rom Stoff Tid Forkurs Nettsider (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs

Forfatter:

Arne Auen Grimenes og Per Jerstad

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202801458
Kategori: Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Forkurs
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Rom Stoff Tid Forkurs Nettsider

Rom Stoff Tid Forkurs Fagnettsted er gratis nettsider med supplerende digitale ressurser som hjelper studentene med å forstå og mestre fysikkfaget.

Nettstedet følger samme inndeling som læreboka, og gir tips til alle oppgavene i grunnboka og løsningsforslag til et stort utvalgt av oppgavene i studieboka. Gratis fysikktabeller er tilgjengelig for nedlasting.

Animasjons- og simuleringsoppgaver gir visuelle og alternative måter å arbeide med stoffet, mens videoer og fordypningsstoff om utvalgte tema gir muligheten til å gå enda mer i dybden. Og med interaktive kapitteltester kan studentene teste seg selv etter hvert kapittel og sørge for at de har forstått det viktigste.

Nettsiden tilbyr også muligheten til å lese og kjøre alle programmeringskodene fra læreboka direkte i nettleseren, eller laste dem ned til egen maskin.

For lærere og forelesere er det et passordbelagt nettsted som gir tilgang til lærerveiledninger, figurer fra læreboka og svar på sokratesspørsmålene i boka. Lærersidene inneholder nyttige ressurser for å forberede seg til undervisning og gi studentene best mulig utgangspunkt for læring.

Til toppen

Forfatter(e)

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. Han arbeider som førsteamanuensis i fysikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Her har han i snart tyve år sittet i styret for sivilingeniør-utdanningen og med hovedansvar for de fysikkrelaterte studiene. Han er videre en av arkitektene bak NMBUs integrerte femårige lektorutdanning i realfag.

Grimenes har tidligere arbeidet ti år i videregående skole og et par år i lærerutdanningen i Agder og Stavanger. Sammen med Per Jerstad og Bjørn Sletbak har Grimenes skrevet flere læreverk i fysikk. Grimenes har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med fysikkundervisning, blant annet Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris i 2008 for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Per Jerstad er utdannet cand.real. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han har under flere opphold i utlandet studert både faglige og pedagogiske emner, spesielt innen evaluering og fysikkundervisning.

Jerstad har vært medforfatter til fysikklæreverket Rom-stoff-tid siden 1982 og til et læreverk for naturfag på Vg1. I tillegg har han utviklet flere hefter til bruk i fysikkundervisning i videregående skole. Jerstad er også medforfatter av Cappelen Damms nyeste fysikklæreverk Grunnleggende fysikk for universtitet og høgskole fra 2011.

Jerstad bidro til å skrive hovedutkastet til den store revisjonen av læreplanen for fysikk i 1982. Han har også vært medlem av og ledet eksamensoppgave-kommisjonen i fysikk. I 2001 fikk Jerstad Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris for sin innsats for fysikkfaget og fysikkundervisningen i Norge.

Bjørn Sletbak er utdannet realist (cand.real.) med fysikk hovedfag fra Universitetet i Oslo og pedagogisk seminar fra Lærerhøgskolen i Trondheim. Han har i mange år undervist i fysikk og matematikk i videregående skole i Norge og i Tanzania. I to år var han forlagsredaktør i skolebokavdelingen i Aschehoug forlag. Han har også gjort diverse konsulentoppdrag for Rådet for videregående opplæring, blant annet læreplanarbeid i fysikk. Han har i over 20 år vært med på å skrive lærebøker i matematikk og fysikk.

Rom Stoff Tid Forkurs
Rom Stoff Tid Fysikk Forkurs er et læreverk for ettårig forkurs i fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i teknologiske fag. Læreverket består av en grunnbok, en studiebok og et tilhørende nettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere.