Rom og etikk (Heftet)

Fortellinger om ambivalens

Forfatter:

Inger Marie Lid og Trygve Wyller (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 207
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202635770
Kategori: Religion og Filosofi
Fag: Filosofi, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Rom og etikk

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens gir nye tolkninger av møter med personer i vanskelige livssituasjoner. Hva vil det si at menneskene mange kaller fremmede, ofte er i samme rom som alle andre? Med dette hovedspørsmålet bringer boken nye perspektiver og ny kunnskap til både analytisk og normativ tolkning av dette temaet, som er viktig både for profesjonsutøvere og hverdagspraktikere. Boken behandler forskjellige praksisfelter som møter med papirløse flyktninger og tiggere, nye praksiser for inkludering og likeverd for funksjonshemmede, demensomsorgen, barn som pårørende, nye læringsrom, historien om katolske nonneordener og synet på «fremmede» i norsk sosial og kulturell historie. Boken avrundes med et kapitel der sammenhengen mellom disse analysene og teoriene og nyere tolkninger av medborgerskap (citizenship) blir drøftet.

Boken er redigert av Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag og Trygve Wyller, professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. De øvrige bidragsyterne er forskere som hører til i fagmiljøet knyttet til profesjonsetikk og diakonivitenskap ved Det teologiske fakultet, Høyskolen i Oslo og andre læresteder.

Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens henvender seg til studenter og forskere ved master og bachelor utdannelsene i profesjonsetikk og velferdsfag. Forfatterne kobler ny teori om rom og rommelighet til tolkninger av krevende liv, og henvender seg dermed også til allment interesserte lesere.

Til toppen

Andre utgaver

Rom og etikk
Bokmål Open Access 2017
Forfatter(e)

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming.

Professor i diakonivitenskap og systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo. Han er særlig opptatt av etiske og teologiske tolkninger av marginalitet med vekt på fenomenologi og teorier om rom. Leder forskergruppen ved UiO-Norden om prosjektet Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis. Dekan ved Det teologiske fakultet 2007-2014. President International Academy of Practical Theology 2017-2019.

Marta Maria Espeseth er utdanna frelsesarmeoffiser og lektor med kristendom, musikk og spesialpedagogikk i fagkrinsen. Ho har mastergrad i profesjonsetikk og diakoni, og er doktorgradsstudent ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Espeseth arbeider som korpsleiar (forsamlingsleiar) og undervisningskonsulent i Frelsesarmeen.

Anne-Cathrine Grimsgaard er høgskolelektor ved barnevernutdanningen på høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Hun har Master i profesjonsetikk og diakoni og er PhD kandidat ved Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling, Lillehammer. Hun arbeider med en avhandling om barns erfaringer med å delta i samtalegrupper for barn som har psykisk syke og rusavhengige foreldre.
Kjetil Hafstad er professor i systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førstelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole og doktorgradsstudent ved Det Teologiske Fakultet, UiO. Hun er utdannet sykepleier med videreutdannelse i eldreomsorg og sosialantropolog.

Birgitte Lerheim er førsteamanuensis i teologi ved Universitetet i Oslo. Fagområdet hennar er religionspedagogikk og kyrkjeleg undervisning, men ho har òg publisert forsking innan etikk samt teologi, media og kultur. Ho er tidlegare redaktør av det religionspedagogiske tidsskriftet Prismet og den vitskaplege bokserien Prismet Bok.

Knut W. Ruyter er professor II ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og avdelingsdirektør for De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Ruyter er utdannet teolog fra USA og har doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo.

Kaia S. Rønsdal er Post Doc Diakonivitenskap, (Nordhost prosjektet) ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo. Hun jobber med ulike typer spørsmål knyttet til marginalitet og grenseerfaringer, og romlige forståelse og analyser av disse. Hun har primært arbeidet med marginalitet i det offentlige byrom, knyttet til for eksempel rusbrukere og tiggere, som innspill til sosialt arbeid og diakoni. Hun er sørlig opptatt av med romteori, fenomenologi og rytmeanalyse.