Rom for mangfold

Rom for mangfold (skolelisens) (Nettsted)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202391973
Kategori: Samfunnsfag og KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE, Samfunnsfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Rom for mangfold (skolelisens)

Det er lettere å nå kompetansemålene med Rom for mangfold på nett!

Ved hjelp av filmene kan du ta elevene med på lærerike ekskursjoner til Human-Etisk Forbund, synagogen, kirken, moskeen, hindutempelet og buddhisttempelet – uten å forlate klasserommet. Filmene er tredelte og bygget opp på samme måte slik at elevene lett kan sammenlikne (Jmf. kompetansemålene). I tillegg publiseres nye, aktuelle temaer fire ganger i året.

Det konkrete vekker alltid nysgjerrighet og reiser mange spørsmål hos elevene: Hvorfor er det slik? Hva er dette? I filmene blir representanter for de respektive tros- og livssynssamfunnene intervjuet av elever som stiller de spørsmålene elevene ofte lurer på.

Filmene er tekstet. Vanskelige ord og uttrykk som brukes i samtalene, blir forklart i tekst. Viktige problemstillinger blir belyst ved hjelp av spørsmålene som elevene stiller.
Filmene er laget av Cappelen Damm i samarbeid med NRK. Nettstedet har oppgaver og bakgrunnsstoff i tillegg til en kort veiledning for læreren.

Det er lettere å nå kompetansemålene med Rom for mangfold på nett!

Til toppen

Rom for mangfold