KRLE 8-10

RLE-boka (Innbundet)

Forfatter:

Pål Wiik og Ragnhild Bakke Waale

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 352
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202404246
Kategori: KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen RLE-boka

RLE-boka er alt i ett! Eleven har én og samme bok fra 8. til 10. trinn, noe som gir god sammenheng og oversikt. Læreren har ressurser til å levendegjøre undervisningen med filmer, bilder, tekster og oppgaver.

Bokas oppbygning gjør den lett å bruke både i RLE-timer og i prosjektarbeid. Hvert hovedkapittel er delt opp i tre deler, slik at læreren kan velge enten å trinndele stoffet eller å fullføre et tema av gangen. Det vil uansett være en stor fordel at eleven har stoffet samlet på ett sted og kan repetere eller utdype der det er ønskelig. Språk, bildebruk og design vil hjelpe eleven i å tilegne seg kunnskapen.

Faste elementer i RLE-boka:

- Innledende narrative fortellinger til nye tema
- «Kort om»
- Hyppige refleksjonsspørsmål
- «Vet du at»
- Ordforklaringer i marg og i egen RLE-ordbok på nett
- Svært rikt bildemateriale som ledsager tekst
- Grafiske framstillinger som systematiserer stoffet
- Sammendrag
- Oppgaver som er delt inn i tre kategorier: Husker du? Til ettertanke. Til videre arbeid.

RLE-nett for eleven
RLE-nett er elevens nettsted og inneholder:

- Fagstoff
- Oppgaver med mye bildestoff
- RLE-ordbok

Oppgavene kan eleven kan gjøre på egen hånd eller i gruppe. Nettstedet inneholder mye bildestoff som både eksemplifiserer og levendegjør. En egen RLE-ordbok er en del av RLE-nett. Eleven kan raskt søke opp ord og begreper for å få korte og konkrete forklaringer. På RLE-nett for eleven presenteres også fagstoff ut over det en finner i boka.

RLE-nett for læreren (lærerlisens):
RLE-nett for læreren er svært innholdsrik og enkel å bruke. Det inneholder:

- Generelt bakgrunnsstoff
- PowerPoint-presentasjoner
- Kopieringsoriginaler
- Rom for mangfold med seks filmer + tilleggsstoff og oppgaver (om de største religionene og Human-Etisk Forbund)
- Tavlebok (digital versjon av RLE-boka til bruk på interaktiv tavle) som er beriket med: Filmsnutter, bilder, musikk og metodiske tips

Til toppen

KRLE 8-10
KRLE-boka har alt i ett! Eleven har én og samme bok fra 8. til 10. trinn, noe som gir god sammenheng og oversikt. Boka er helt oppdatert i tekst, tallmateriale og bilder.

En rekke ordforklaringer i marg og rikelig med bilder bidrar til forståelse. Språket er lett tilgjengelig og elevnært.