Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I (Heftet)

Rettskilde- og metodelære, avtalerett, kjøpsrett, forvaltningsrett

Forfatter:

Trygve Bjerkås, Kim Robert Danielsen og Ole Dag Rike

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 160
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276346664
Kategori: Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I
Rettslige problemstillinger med løsningsforslag er et hjelpemiddel i arbeidet med å skrive juridiske besvarelser. Det gis en kort innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Hovedvekten er lagt på praktiske oppgaver med løsninger. Oppgavene omfatter avtalerett, kjøpsrett og forvaltningsrett.

Målgruppen er i første rekke økonomistudenter ved høyskolene. De rettsområdene som berøres, er områder som ofte inngår i innføringskurs men boken tar også opp emner som inngår i pensum i rettslære for revisorstudenter.

Erfaringsmessig er studentene meget interesserte i å få oppgaver med løsningsforslag, og denne boken er ment å etterkomme dette behovet. Løsningene varierer noe i form, fra fullstendige løsningsforslag til kortere veiledninger.

Til toppen

Forfatter(e)
Trygve Bjerkås er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førstelektor i juridiske fag ved Universitetet i Agder. Tidligere har han arbeidet i forvaltningen (stat og kommune) og i bank og banktilknyttet virksomhet. Han har også vært praktiserende advokat. Hans hovedvirksomhet ved høgskolen er knyttet til den økonomisk–administrative utdanningen på bachelor- og masternivå.