Rettens landskap av Marie Ødegaard (Open Access)
Open Access

Rettens landskap (Open Access)

Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder

Forfatter:

Marie Ødegaard

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202632267
Kategori: Arkeologi og Historie
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Arkeologi, Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Rettens landskap

Når og hvorfor oppstod det norrøne rettssystemet og hvor var tingstedene lokalisert? Dette er tema som lenge har vært ubesvart i norsk og nord-europeisk historie.

I Rettens landskap. Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder undersøkes stedene for rettsmøter (tingsteder) og den administrative organisasjonen i det historiske Viken-området: de kystnære og sentrale delene av Sørøst-Norge, fra Telemark i vest til Bohuslän i øst. Dette geografiske området utgjør Borgartingets lovområde i middelalderen. Gjennom arkeologiske funn, onomastiske, topografiske og historiske kilder, diskuteres fremveksten av det juridiske landskapet i et langtidsperspektiv fra jernalder til middelalder, det vil si perioden 100–1600 e.Kr.

Et gjennomgående tema i boken er når rettssystemet oppsto og hvordan det utviklet seg over tid, både på lokalt og regionalt nivå. Sentralt står lokaliseringen av tingstedene i landskapet, og hvordan tingstedene inngikk som en viktig del av konsolideringen av maktstrukturer og senere kongelige styringssystem. Tingene drøftes i sammenheng med skiftende politiske og økonomiske strukturer, samt bosetnings- og samfunnsforhold som kan ha påvirket tingsystemet. Boken ser også på tingstedene i deres ulike kontekster med hensyn til lokalisering og betydning i regionen, og i sammenheng med tingsystemets utvikling i Nord-Europa.

Rettens landskap gir dyptgående innsikt i steder for lov og rett og tilhørende rettsområder i Viken. Dette er en del av Norges territorielle inndeling som ikke har vært belyst i tidligere forskning.

Boken er relevant for forskere og studenter innenfor historie og arkeologi som arbeider med eldre retts- og kirkehistorie, administrative inndelinger og statsdannelsesprosesser, men den er også velegnet for lokalhistorikere og kulturhistorisk interesserte lesere.

Til toppen

Andre utgaver

Rettens landskap
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Marie Ødegaard er førsteamanuensis i arkeologi ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og var tidligere arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder dekker flere emner innenfor eldre og yngre jernalder, særlig bosetning, middelalderske rettssystemer og statsformasjonsprosesser. Ødegaard har en PhD fra Universitetet i Bergen, med et prosjekt som også var del av det internasjonale HERA-støttede forskningsprosjektet «The Assembly Project (2010–2013)», som studerte tingsteders rolle i de frembrytende kongedømmene i Nordvest-Europa mellom 400–1500 e.Kr. Fra 2021 til 2025 er hun prosjektleder og forsker på det NFR-støttede prosjektet «Viking beacons – Militarism in Northern Europe», som skal forske på veter og militær organisering i Nord-Europa (500–1600 e.Kr.).