Retten er satt (Heftet)

Håndbok ved behandling av straffesaker og sivile saker

Forfatter:

Marianne Reusch og Christian H. P. Reusch

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202239374
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning og Strafferett og straffeprosess
Fag: Sivilprosess og tvisteløsning, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Retten er satt

Denne boken er en håndbok for å løse prosessuelle problemer som oppstår ved behandlingen av straffesaker og sivile saker. Boken er særlig beregnet til bruk under hovedforhandlingen, der alle parter jobber under tidspress.

De hjelpemidlene man har tilgjengelige, blir gjerne enten så grundige og teoretiske at man ikke finner frem til løsningen på det aktuelle problemet innen rimelig tid, eller så er de så vidt knappe i kommentaren at man egentlig ikke er hjulpet noe særlig. Denne boken er noe midt imellom. Boken er ordnet alfabetisk etter oppslagsord. Under hvert oppslagsord er det beskrevet aktuelle problemer med forslag til løsninger. I forhold til førsteutgaven er denne nye utgaven utvidet med en rekke nye emner. Selv om kjerneområdet for boken fortsatt er hovedforhandlingen i tingretten, vil boken også kunne være nyttig utover dette.

Til toppen

Forfatter(e)

Christian Reusch er cand.jur fra Universitetet i Oslo i 1995. Han har arbeidet som dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett, juridisk utreder i Høyesterett og som advokat hos Regjeringsadvokaten. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og er for tiden ansatt som ledende advokat hos Regjeringsadvokaten med fagansvar bl.a. for sivilprosess.

Fra 1999-2001 var Reusch sekretær for et lovutvalg - Tvistemålsutvalget - som utredet den reformen av den sivile rettspleien som nå er gjennomført i og med tvisteloven av 2005.
Reusch er medforfatter til «Tvisteloven med kommentarer» (Universitetsforlaget 2007) sammen med høyesterettsjustitiarius Tore Schei, høyesterettsdommerne Toril Øie og Arnfinn Bårdsen og førstelagmann Dag Bugge Nordén.

Reusch er også medforfatter til «Forliksrådet» (Fagbokforlaget 2008) og håndboken «Retten er satt» (Cappelen, 2. rev. utg. 2004). Han har også publisert andre fagartikler.

Marianne Reusch (cand.jur. 1995) har arbeidet som dommerfullmektig, konstituert tingrettsdommer og advokat. Hun er også forfatter av fagbøker, artikler og lovkommentarer. Reusch har vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for Privatrett i Oslo siden 2005. Hun arbeider innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold og er også redaksjonssekretær for nyhetsbrevet «Nytt i privatretten».