Religionsleksikon (Innbundet)

Forfatter:

Per Kværne og Kari Vogt. Med bidrag av Bente Groth og Per Bjørn Halvorsen

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 400
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202196677
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, religion og filosofi
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Religionsleksikon

Dette leksikonet dekker religioner og religiøse bevegelser som er av betydning i dag, sett i et historisk perspektiv. De fleste lands religiøse liv er dekket og det er lagt vekt på allmenne fenomener som hører til religionskunnskapens grunnleggende ordforråd.

Et mangfold av religioner og livssyn preger vår tid. Vi reiser stadig mer og møter nye kulturer og andre religiøse uttrykk. Selv i Norge, hvor statskirken ennå står sterkt, er innslaget av andre religioner og religiøse bevegelser økende. Mange føler seg usikre på hva disse fremmede religionene representerer. Hva er forskjellen mellom hinduisme og buddisme eller mellom sunni- og shia-muslimer? Religionsleksikonet vil gi svar på slike og liknende spørsmål. Det dekker alle religioner og religiøse bevegelser som er av betydning i dag og behandler hver enkelt religion også ut fra et historisk perspektiv. De fleste av verdens land har fått en artikkel hvor det religiøse livet blir beskrevet, og en kan også finne definisjoner på en rekke religionsvitenskaplige begreper.

Religionsleksikon passer for studenter, lærere og alle som er opptatt av å lære om det religiøse mangfold vi alle er omgitt av.

Til toppen

Forfatter(e)

Kari Vogt er religionshistoriker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, og regnes som en av våre fremste autoriteter på islam. Hun deltar både nasjonalt og internasjonal i en rekke utvalg som utreder og vurderer islam i dag, og er en hyppig brukt kommentator i tv og radio.