Religionskrig i Europa 1450-1700 (Heftet)

Forfatter:

Gunnar W. Knutsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202281458
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Religionskrig i Europa 1450-1700

I århundrene etter den osmanske erobringen av Konstantinopel i 1453 var Europa preget av en rekke kriger og konflikter som kan defineres som religionskriger. I noen av disse stod kampen mellom kristne og muslimer, selv om bildet ikke er like entydig når vi ser på sammensetningen av de kjempende hærene. Andre konflikter stod mellom forskjellige kristne denominasjoner, som kalvinismen, lutheranismen og katolisismen. Felles for disse krigene var at religion var en del av motivasjonen for og rettferdiggjøringen av krigføringen.

I Religionskrig i Europa 1450–1700 tar Gunnar W. Knutsen leseren med på en reise i religionskrigenes historie fra Konstantinopels fall og den kristne gjenerobringen av Granada, via sjøkrigen i Middelhavet, franske religionskriger og engelsk borgerkrig, til en tid hvor religion gradvis mistet betydning for krigføringen i Europa.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Religionskrig i Europa 1450-1700

«Den er en kortfattet og klar framstilling av et komplekst felt som vil være til stor glede for dem som ønsker å fordype seg i disse mer kompliserte sidene av tidligmoderne europeisk historie. Og den behandler en problematikk som dessverre i økende grad er aktuell.»

Magne Njåstad, Historisk tidsskrift 1/2015

«Knutsen er flink til å fortelja om store menn, dramatiske beleiringar, sjøslag og kvardagsleg elende i sporet til dei store hærane. Det heile er lettlese og spennande fortalt.»

Lars Nyre, Forskerforum 9/2013

«I det heile er dette ei svært lærerik framstilling av dei viktigaste religionskrigane med tanke på dagens Europa religiøst og politisk sett. Slik sett er det også svært nyttig med tanke på å forstå kyrkjehistoria og den religiøse og konfesjonelle oppdeling av kontinentet. For min del har eg ved denne boka fått ei heilt anna oversikt over eit nokså innfløkt landskap enn eg hadde før.»

Johannes Kleppa, Dagen, 5. september 2013

Til toppen

Forfatter(e)

Gunnar W. Knutsen er dr. philos og professor i tidlig moderne historie ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet bøker og artikler om norsk, europeisk og global historie. Knutsen underviser regelmessig ved spanske universiteter og er en internasjonalt anerkjent ekspert på Den spanske inkvisisjonen og de europeiske trolldomsprosessene på 1500- og 1600-tallet. Knutsens bøker og artikler er utgitt på norsk, engelsk, svensk, italiensk og spansk.