Religion og etikk i skole og barnehage (Heftet)

Serie: Religionsfag Profil 33

Forfatter:

Bente Afset og Arne Redse (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 276
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
Serie: Religionsfag Profil
Serienummer: 33
ISBN: 9788202664824
Kategori: Religion og KRLE
Fag: KRLE, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Religion og etikk i skole og barnehage

Skolen og barnehagen er sentrale og ufrakommelige arenaer for arbeid med viktige verdispørsmål. Denne erkjennelsen preger artiklene i denne antologien. Det dreier seg om etiske så vel som eksistensielle spørsmål. Vi spør mellom annet:

Hva lærer ungdomsskoleelever om forholdet mellom religion og vitenskap? Hvordan forholder lærerstudenter seg til spørsmål om kjønn og likestilling? Hva mener nyutdannede lærere er målet med KRLE-faget? Hvordan kan man arbeide med holdningsdanning i møte med religiøst mangfold i faget religion og etikk i videregående skole? Hvordan formidles sentrale verdier i barnehagen? Hva med etikken i grunnopplæringen – i hvilken grad samsvarer de ulike læreplandokumentene på dette feltet? Denne boka henvender seg til dem som arbeider i skole og barnehage så vel som de som er engasjert i profesjonsutdanningene.

Til toppen

Andre utgaver

Religion og etikk i skole og barnehage
Bokmål/Nynorsk Open Access 2019
Forfatter(e)

Bente Afset er førstelektor ved Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Afsets interesse- og forskningsområder er særlig bibelfaglige og religionsdidaktiske spørsmål.

Arne Redse er professor ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda.

Liv Ingrid Aske Håberg er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Hun er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog, har doktorgrad innen didaktikk og pedagogikk på barnehagefeltet og mangeårig undervisningserfaring innen spesialpedagogisk arbeid. Hun er særlig opptatt av pedagogiske diskurser, inkludering i barnehage og samfunn og tidlig litterasitet. Håberg har deltatt i flere forskningsprosjekter og leder forskningsgruppen Tidlig litterasitet/Early literacy ved HVO. Hun har metodeundervisning på masternivå i tillegg til undervisning i barnehagelærerutdanningen. Håberg har utgitt flere vitenskapelige artikler.

Ragnhild Fauske er førstelektor i religions- og livssynsdidaktikk ved Høgskulen i Volda, og har publisert flere artikler om religionsdidaktiske emner. Hun underviser ved lærerutdanningene og fagutdanning i RLE i Volda. Fauske har siden 2007 drevet empirisk forskning på barnehagefeltet, og er i dag ph.d.-stipendiat ved MF vitenskapelig høyskole.

Kristin Hatlebrekke er førstelektor ved Høgskulen i Volda, der hun underviser på lærerutdanningene og på årsstudiet i RLE. Interessefeltene hennes er lærerutdanning, religionsdidaktikk, lærebokforskning og kristendomshistorie. Hun har skrevet flere artikler om disse emnene.

Eva Mila Lindhardt er utdannet religionshistoriker fra Universitetet i Århus. Hun har arbeidet spesielt med forholdet mellom kjønn og religion og underviser i religion og etikk og i KRL ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet.

Ralph Meier er førsteamanuensis ved Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Han har doktorgrad i teologi og lang undervisningserfaring i lærerutdanning, både i grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen. Meiers hovedkompetanseområder er dogmatikk, etikk og filosofi, han har også jobbet med religionsundervisningen i Norge og i England. De siste årene har han forsket mye på den norske kirkes historie i Amerika. Han har publisert både nasjonalt og internasjonalt.

Olav Christian Ruus er høgskolelektor i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet. Han har lang undervisningserfaring fra KRLE i lærerutdanningen og SRLE i barnehagelærerutdanningen. I tillegg har han undervist om menneskerettigheter og sørafrikansk historie. Hans forskning og fagområder befinner seg i skjæringspunktet mellom samfunn, politikk og religion.

Yvonne Margaretha Wang er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hennes undervisningserfaring favner både religionsvitenskap og religions- og livssynsdidaktikk. Wang er involvert i forskningsprosjekter med vekt på KRLE-faget og forståelse av religiøst mangfold. Andre interessefelt er sosialpsykologi, konfliktløsningsteori og religiøst fredsarbeid i konfliktområder.

Bøker i serien