Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi (Ebok)

Alltid en annen dør

Forfatter:

Åse Minde og Ingalill Johnsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2023
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 9.21 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740320
Kategori: Psykologi og psykiatri , Estetiske fag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Estetiske fag, Helsefag, Psykologi og psykiatri, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi

Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi - Alltid en annen dør belyser hvordan vi kan forstå individets psykologiske strev, og hvordan psykodynamisk tenkning, kunstterapi og fokus på kroppens betydning kan være relevant for forståelsen og behandlingen av spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser.

Gjennom både teori og kliniske eksempler viser boken hvordan arbeid gjennom relasjon, kropp og kunst kan hjelpe oss til å se det komplekse i mennesket, og hva som kan være til hjelp for den enkelte. Teksten tilbyr et språk utenfor det diagnostiske og kan gi oss en bredere forståelse av selvets tilblivelse og menneskets evne til å relatere seg til verden.

Boken henvender seg til både studenter og fagpersoner innen medisin, psykologi og helse- og sosialfag, men kan også være relevant for pasienter, pårørende og den generelle befolkningen.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Ingalill Johnsen er kunstpsykoterapeut og gruppeanalytiker. Hun arbeider som enhetsleder ved Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad og har undervist om kunstpsykoterapi samt holdt foredrag i forskjellige faglige sammenhenger. Johnsen er også utdannet yogalærer og bruker yoga i behandlingen av spiseforstyrrelser. Hun underviser i tillegg ved OsloMet og er lærer ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi.

Åse Minde er kunstpsykoterapeut, grunnlegger og tidligere leder for Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad, siden oppstarten i 2000. Hun er utdannet i England og USA og har arbeidet i det offentlige helsevesenet i Norge i over 40 år. Minde har skrevet flere bøker og kapitler i diverse fagbøker, i tillegg til å holde foredrag på internasjonale konferanser. I mange år har hun veiledet og undervist i hele Norge om kunstterapi og behandling av spiseforstyrrelser.

Karl Eldar Evang er psykoanalytiker og spesialist i klinisk psykologi. Han jobber i privatpraksis og har undervist ved Psykoanalytisk Institutt. Han er aktiv i den politisk debatten og har vært sentral i arbeidet for papirløse i Norge. Evang er skribent og skriver blant annet regelmessig i Klassekampen. Han holder også foredrag knyttet til sitt virke som psykoanalytiker.

Ellen Margrete Kvarstein er psykolog og ansatt ved Lovisenberg DPS. Under psykologistudiet var hun i hovedpraksis ved Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad, der hun fattet interesse for bruk av kunst og yoga i terapi og skrev sin hovedoppgave om kunst som en del av utredningsarbeidet ved poliklinikken.

Anders Flækøy Landmark er psykoanalytiker og spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus, Gaustad. Han har arbeidet med barn, unge og deres familier i 20 år. Landmark underviser ved flere utdanningsinstitusjoner og veileder og underviser i psykodynamisk terapi. Han har skrevet flere bøker og fagartikler om forståelse og behandling av barn.

Silje Sønsterud Olsen er tidligere pasient ved Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad. Hun har deltatt i samarbeidsprosjektet Inn i bildet ved Nasjonalmuseet i Oslo. Olsen er utdannet sosiolog og har tidligere jobbet i Spiseforstyrrelsesforeningen. Hun er kunstner og stiller ut.

Kari Rød er psykiater med videreutdanning i kunstterapi og traumebehandling. Hun arbeider som medisinskfaglig ansvarlig ved Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad, og har i en årrekke jobbet med å integrere kunst og kropp i sitt virke som psykoterapeut. Rød har holdt foredrag på internasjonale konferanser

Hanne Ørstavik er en av Norges mest kjente og prisbelønnede forfattere og er oversatt til en rekke språk. Ørstavik skriver om kommunikasjon og manglende kommunikasjon, om å stå alene og om kjærlighet. I sine siste utgivelser har hun beveget seg mer mot det eksplisitt kroppslige.

Lisa Mari Aarsheim er psykolog og hun har tidligere jobbet ved Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad og jobber nå ved Molde DPS. Hun har tatt innføringsprogrammet ved Institutt for psykoterapi i Oslo.