Regresjonsanalyse (Nettsted)

En praktisk tilnærming

Forfatter:

Christer Thrane

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202614720
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag , Markedsføring og Metodefag
Fag: Markedsføring, Metode og studieteknikk, Metodefag, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Akademisk
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Regresjonsanalyse

Unibok er en digital utgave av læreboka.

Regresjonsanalyse - En praktisk tilnærming forklarer på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til.

Boken sikter mot å sette studenter i stand til selv å:

  • Gjennomføre en regresjonsanalyse og tolke regresjonsanalysens viktigste resultater.
  • Presentere resultatene fra en regresjonsanalyse i akademiske tekster (bacheloroppgave, masteroppgave, vitenskapelig artikkel).
  • Forstå hvilke betingelser som gjelder for at vi skal stole på at resultatene fra en regresjonsanalyse er mest mulig korrekte.

Boken er utpreget eksempeldrevet og ikke-matematisk, med analyser av data som studenter kjenner seg igjen i uavhengig av fagspesialisering. Boken knytter eksemplene opp mot analyser i statistikkprogrammet Stata, men også brukere av andre programmer vil finne boken nyttig.

Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming er tilpasset studenter i samfunnsfag inkludert samfunns- og bedriftsøkonomi, markedsføring, samfunnsmedisin (epidemiologi) og helse- og idrettsfag. Bokens ikke-tekniske fokus gjør at det ikke er nødvendig med grunnleggende kurs i samfunnsvitenskapelig metode eller statistikk for å ha fullt utbytte av den.

Del 1 dekker det som kalles vanlig regresjon, og passer best for bachelornivået.

Del 2 er utvidelser av vanlig regresjon som er mer krevende, og som i de fleste tilfeller passer best på masternivået.

Boken har en egen nettside med datasett og kommandoer: regresjonsanalyse.cappelendamm.no

Unibok er en digital utgave av boka og kan brukes på alle digitale flater, både online og offline. Teksten tilpasser seg skjermstørrelsen og kan også justeres, og man kan lytte til teksten med tekst-til-tale der ordene markeres samtidig under opplesingen. Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Man kan også markere tekst og legge inn notater, som man kan eksportere til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no eller via «Min side» på cda.no.

Til toppen

Andre utgaver

Regresjonsanalyse
Bokmål Heftet 2017
Forfatter(e)
Christer Thrane er sosiolog (dr. polit.) og professor ved Høgskolen i Innlandet. Han har 25 års undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode, og ga i 2017 ut boken Regresjonsanalyse - en praktisk tilnærming på Cappelen Damm Akademisk.