Regresjonsanalyse (Heftet)

En praktisk tilnærming

Forfatter:

Christer Thrane

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202529147
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Matematikk og statistikk , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Metodefag
Fag: Matematikk og statistikk, Metode og studieteknikk, Metodefag, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Regresjonsanalyse

Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming forklarer på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til.

Boken sikter mot å sette studenter i stand til selv å:

  • Gjennomføre en regresjonsanalyse og tolke regresjonsanalysens viktigste resultater.
  • Presentere resultatene fra en regresjonsanalyse i akademiske tekster (bacheloroppgave, masteroppgave, vitenskapelig artikkel).
  • Forstå hvilke betingelser som gjelder for at vi skal stole på at resultatene fra en regresjonsanalyse er mest mulig korrekte.
Boken er utpreget eksempeldrevet og ikke-matematisk, med analyser av data som studenter kjenner seg igjen i uavhengig av fagspesialisering. Boken knytter eksemplene opp mot analyser i statistikkprogrammet Stata, men også brukere av andre programmer vil finne boken nyttig.

Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming er tilpasset studenter i samfunnsfag inkludert samfunns- og bedriftsøkonomi, markedsføring, samfunnsmedisin (epidemiologi) og helse- og idrettsfag. Bokens ikke-tekniske fokus gjør at det ikke er nødvendig med grunnleggende kurs i samfunnsvitenskapelig metode eller statistikk for å ha fullt utbytte av den.

Del 1 dekker det som kalles vanlig regresjon, og passer best for bachelornivået.

Del 2 er utvidelser av vanlig regresjon som er mer krevende, og som i de fleste tilfeller passer best på masternivået.

Boken har en egen nettside med datasett og kommandoer: regresjonsanalyse.cappelendamm.no

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Regresjonsanalyse

«Det finnes mange lærebøker om regresjonsanalyse – på engelsk. I en tid med økende bruk av engelsk i både forskning og undervisning er det prisverdig at det skrives norske lærebøker. Det er viktig å vise at vitenskapelige metoder og forskning også formidles godt på norsk. [...] Christer Thranes bok kan anbefales til alle som vil lære mer om anvendt regresjonsanalyse.»

Are Hugo Pripp, Tidsskrift for Den norske legeforening 30. oktober 2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Christer Thrane har doktorgrad i sosiologi (dr. polit.) og jobber som professor ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Han har over 25 års erfaring med undervisning i statistiske analyser, og har tidligere skrevet blant annet fire lærebøker om dette emnet. I 2017 ga han ut boken Regresjonsanalyse – En praktisk tilnærming, og i 2018 fulgte Kvantitativ metode – En praktisk tilnærming, begge på Cappelen Damm Akademisk.