Regnskapsorganisering (Heftet)

Virksomhetsstyring og intern kontroll

Forfatter:

Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein. Med bidrag av Kent M. E. Kvalvik

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 320
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202511777
Kategori: Bedriftsøkonomi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Bedriftsøkonomi, Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Regnskapsorganisering

Regnskapsorganisering gir en grundig fremstilling av de oppgavene som må utføres, og de rammebetingelsene som gjelder, når et regnskap og annen økonomisk informasjon skal utarbeides i et foretak. Boken gir god forståelse for hvordan kjerneaktivitetene i foretak er organisert i forretningsprosesser og hvordan opplysningene fra disse systematiseres i regnskapsrutiner. Intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen, står sentralt i fremstillingen. I boken er også de formelle kravene til eksterne regnskapsførere omtalt. Denne 7. utgaven er betydelig omarbeidet og oppdatert per 1.1.2017 med de mange lov- og forskriftsendringer som har funnet sted i Bokføringsloven med tilhørende forskrift, og øvrige lovbestemmelser som regulerer pliktig rapportering.

Omtalen av intern kontroll er endret og bygger på COSOs rammeverk fra 2013. Kapitlet om risikostyring er utvidet med omtale av ISO 31000 Risikostyring. Kapittel 5 er omarbeidet og utvidet med grundig omtale av IT-sikkerhet. Dette kapitlet er skrevet av Kent Kvalvik, som i en årrekke har jobbet med IT-systemer og kontroll og sikkerhet i den sammenheng. Kapittel 8 er oppdatert med siste utgave av «God regnskapsførerskikk».

Sammenhengen mellom regnskapspostene, forretningsprosessene og de underliggende regnskapsrutinene er fortsatt et gjennomgående tema, og boken viser hvordan den interne kontrollen må legges opp slik at regnskapsrapporter og annen økonomisk informasjon blir pålitelig.

Hvert kapittel avsluttes med oppsummerende spørsmål. Løsninger til disse spørsmålene finnes som vedlegg bak i boken. I tillegg anbefales det at man arbeider med oppgavene i den tilhørende oppgavesamlingen Regnskapsorganisering. Bokføring og intern kontroll – Oppgavesamling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Tove-Gunn Moen er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun er ansatt som fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS og har tidligere vært ansatt som førstelektor og ansvarlig for bachelorstudiet i revisjon ved Universitetet i Stavanger. Moen har undervisningserfaring samt bred praksis både fra revisjon og fra regnskapsarbeid i privat næringsliv.

Bjørgunn Havstein er statsautorisert revisor. Havstein har lang erfaring som førstelektor og fagansvarlig for bachelorstudiet i revisjon og regnskap ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Forfatteren har undervisningserfaring samt bred praksis både fra revisjon og fra regnskapsarbeid i privat næringsliv.

Kent M. E. Kvalvik har en mastergrad innen virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll, IT og innovasjon. Han har omfattende erfaring fra styring og kontroll med IT som rådgiver og partner hos ledende revisjons- og rådgivingsselskaper, og har gjennom flere år vært gjesteforeleser og Høyskolelektor II ved Handelshøyskolen BI.