Regnskapsorganisering - Oppgavesamling (Heftet)

Virksomhetsstyring og intern kontroll

Forfatter:

Bjørgunn Havstein og Tove-Gunn Moen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 170
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202576172
Kategori: Bedriftsøkonomi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Bedriftsøkonomi, Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Regnskapsorganisering - Oppgavesamling

Oppgavesamlingen til Regnskapsorganisering. Virksomhetsstyring og intern kontroll inneholder et stort utvalg oppgaver som til sammen dekker det arbeidet som må utføres og de rammebetingelsene som gjelder, når et regnskap skal utarbeides. Oppgavene i boken tester leserens grunnleggende kunnskaper om regnskapsrutiner, intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen. Oppgavesamlingen består av en blanding av mindre øvingsoppgaver, eksamensoppgaver og større caser og er delt inn slik:

 • Del 1: Oppgaver om de formelle rammebetingelsene knyttet til bokføringen og skatte- og avgiftsbehandlingen
 • Del 2: Oppgaver om intern kontroll – prinsipper, behov og ansvar
 • Del 3: Oppgaver knyttet til kontrollaktivitetene
 • Del 4: Oppgaver i tilknytning til regnskapssystemer og regnskapsrutiner
 • Del 5: Oppgaver relatert til det praktiske regnskapsarbeidet: fra registrering til rapportering
 • Del 6: Flervalgsoppgaver
 • Del 7: Løsningsforslag til utvalgte oppgaver
Oppgavesamlingen er først og fremst beregnet på bachelorstudenter ved revisorutdanningene og andre økonomistudenter som velger spesialisering innen regnskap og økonomistyring. Boken er også nyttig for regnskaps- og økonomiansvarlige i foretak.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Regnskapsorganisering

  Virksomhetsstyring og intern kontroll

  Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein. Med bidrag av Kent M. E. Kvalvik

  Heftet
Forfatter(e)

Bjørgunn Havstein er statsautorisert revisor. Havstein har lang erfaring som førstelektor og fagansvarlig for bachelorstudiet i revisjon og regnskap ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Forfatteren har undervisningserfaring samt bred praksis både fra revisjon og fra regnskapsarbeid i privat næringsliv.

Tove-Gunn Moen er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun er ansatt som fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS og har tidligere vært ansatt som førstelektor og ansvarlig for bachelorstudiet i revisjon ved Universitetet i Stavanger. Moen har undervisningserfaring samt bred praksis både fra revisjon og fra regnskapsarbeid i privat næringsliv.