Regnbuen Ny utgave

Regnbuen Digital Fagnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Forfatter:

Liv-Astrid Egge, Tove Larsen og Kristin Eli Strømme

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202435424
Kategori: Samfunnsfag og Naturfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag, Samfunnsfag
Varighet: Fram til 21.02.2020
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Regnbuen Digital Fagnettsted

Elevnettstedet inneholder øvingsoppgaver i to nivåer til kapitlene i Regnbuen 1. Til Regnbuen 2, 3 og 4 fins det øvingsoppgaver i tre nivåer.

Adresse til bokmålsversjonen: http://regnbuen.cdu.no

Adresse til nynorskversjonen: http://regnbogen.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)

Kristin Eli Strømme er barnehagelærer og opplæringssjef i Trygg Trafikk. Hun har erfaring fra barnehage, skole, skolefritidsordning, lærerutdanning, pedagogisk veiledningstjeneste og kursvirksomhet. Kristin har utgitt lærebøker for barnetrinnet og sakprosa for barn og voksne.

Regnbuen Ny utgave
Regnbuen gir et solid grunnlag for variert og spennende opplæring i naturfag og samfunnsfag. Regnbuen tar hensyn til de yngste elevenes behov for fleksibilitet og læreplanens fokus på fag. Frodige illustrasjoner og varierte tekster hjelper elevene i gang med observasjoner, undersøkelser og forsøk. Den fyldige Lærerens bok gjør det lett å variere undervisningen og er en god hjelp i de lokale konkretiseringene av mål og metodevalg hver skole og lærer må gjøre.