Rase (Innbundet)

En vitenskapshistorie

Forfatter:

Jon Røyne Kyllingstad

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 424
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202254780
Om utgivelsen Rase

Forestillinger om «menneskeraser» har vært sentrale samfunnsmessig premissleverandører gjennom flere hundre år. De har vært brukt til å forsvare kolonialisme, slaveri og folkemord – men også gitt utallige små og store utslag i måten samfunn er organisert på – fra skolevesen til eiendomsforvaltning og medisin.

I denne boken viser historikeren Jon Røyne Kyllingstad hvordan forskjellige vitenskapsdisipliner har vært brukt – og latt seg bruke – til å forsvare og forklare et biologisk hierarki der mennesker av forskjellig herkomst har ulik verdi. «Raseforestillinger har vært vevd sammen med fordommer, ideologier, politikkutforming, handlinger og maktbruk både globalt og lokalt. Tenkemåter, ideologier, kunnskaper og ideer, inkludert raseideer, beveger seg over landegrenser.» Også i norsk vitenskapshistorie finnes det tunge innslag av rasetenkning, en ofte oversett del av vår akademiske arv som her trekkes frem i lyset.

Med imponerende faglig bredde fører forfatteren leseren gjennom et mangefasettert historisk landskap, og viser i tekst og bilder hvordan rasetenkningen har preget både vitenskapene og samfunnet i langt større grad enn vi til nå har anerkjent.

Til toppen

Presse Rase

Grundig og godt om rasevitenskapens historie

«Kyllingstad er sannsynligvis den i Norge som har beste oversikt over rasevitenskapens historie i dag. Boken er grundig, etterrettelig og får frem nyanser som ofte har forsvunnet i andre fremstillinger. Saklighetsnivået er høyt.»

 
Kjetil Korslund, Subjekt.noLes hele anmeldelsen

viser hvorfor avkoloniseringen av akademia fortsatt er viktig.

«Vitenskapshistoriker Jon Røyne Kyllingstad er kanskje Norges fremste ekspert på hvordan rasetenkning har preget vår vitenskapelige praksis, samt samfunnet den er en del av. Allerede i 2004 utga han boken «Kortskaller og langskaller – fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket». I ettertid har han deltatt i en rekke store forskningsprosjekt på området. Årets bok er blitt en oppsummering av hans egen forskning om bruken av rasebegrepet i akademia, fra begynnelsen av 1600-tallet til i dag.»

Erle Marie Sørheim, AftenpostenLes hele anmeldelsen

ei bunnsolid bok om rasetenkning og vitenskapshistorie

«Ei kort bokmelding kan ikke yte et så veldokumentert og mangfoldig verk rettferdighet, men la det også være nevnt at den faglige – og ufaglige – diskusjonen om forholdet mellom majoritetsbefolkninga og samer, kvener og andre minoriteter naturlig nok har fått brei plass.»

Tore Linné Eriksen, KlassekampenLes hele anmeldelsen

Til toppen