Rammeplan for barnehagen, hva så? (Heftet)

Forfatter:

Grethe Steen Rønning

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349825
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Rammeplan for barnehagen, hva så?

Rammeplanen skal være utgangspunkt for arbeidet i barnehagen, men det er ingen enkel vei fra plan til praksis. Hva innebærer det å bruke en rammeplan i barnehagen? Dette er et gjennomgående tema i boken.

Boken gir en bred innføring i didaktikk. Hva er didaktikk? Er didaktikk relevant i en barnehage der barns medvirkning og danning står i sentrum? Forfatteren argumenterer for at didaktikk kan brukes uansett hva man ønsker å vektlegge i barnehagen. Didaktiske begreper kan også brukes til å analysere praksisfortellinger. Danning blir blant annet drøftet i forhold til oppdragelse, sosialisering og utvikling.

Boken henvender seg til alle som skal tolke og iverksette en rammeplan i barnehagen. Målgruppen er barnehagelærere og barnehagelærerstudenter.

Grethe Steen Rønning er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun har i mange år undervist i barnehagelærerutdanningen, og har også erfaring som styrer og barnehagelærer. Forfatteren har vært spesielt opptatt av spørsmål knyttet til didaktikk og læreplanteori og har utgitt flere artikler om dette temaet.

Til toppen

Forfatter(e)

Grethe Steen Rønning er pensjonert førstelektor ved Universitetet i Agder, der hun underviste ved barnehagelærerutdanningen. Hun har også erfaring som førskolelærer og styrer i barnehagen. Rønning har publisert flere artikler og er forfatter av boka Rammeplan for barnehagen, hva så? som ble utgitt i 1996, samme år som rammeplanen ble innført. Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen bygger på denne boka.