Radius 5-7

Radius 5-7 Digital (lærerlisens) (Nettsted)

Forfatter:

Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202445430
Kategori: Matematikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Radius 5-7 Digital (lærerlisens)
Lærerlisensen gir tilgang til tavlebøker av alle grunnbøkene, digitale tavleressurser, kopieringsoriginaler, vinterprøver og sommerprøver. I tavlebøkene kan læreren selv legge inn lenker og notater.

I de digitale tavleressursene inngår verktøy for å tegne modeller (Thinking Blocks).
 
Lærerlisensen gjelder for én lærer i ett skoleår.

Til toppen

Forfatter(e)
Kristin Måleng har bakgrunn som allmennlærer og har lang undervisningserfaring innen matematikk på mellomtrinnet. Nå er hun inspektør ved Son skole i Vestby kommune. I tillegg leder hun en matematikkgruppe i Vestby kommune og holder kurs for matematikklærere.
Vibeke Saltnes Olsen har bakgrunn som allmennlærer, har undervisningserfaring fra mellomtrinnet og master i skoleledelse. Nå arbeider hun som rektor ved Brynseng skole i Oslo. I tillegg holder hun matematikkurs.
Radius 5-7
Radius har som mål at elevene skal oppleve matematikkfaget som spennende, utvikle fleksible regnestrategier og bruke sin matematiske kompetanse til å løse sammensatte oppgaver.