Radius 5-7

Radius 5-7 Digital Elevnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Forfatter:

Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202435349
Kategori: Matematikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk
Varighet: Fram til 03.04.2021
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Radius 5-7 Digital Elevnettsted

Elevnettstedet er åpent og uten innlogging. Her finner elevene interaktive øvingsoppgaver til kapitlene i grunnbøkene og oppgaver som øver regnestrategier.

Gå til elevnettstedet

Til toppen

Forfatter(e)
Kristin Måleng har bakgrunn som allmennlærer og har lang undervisningserfaring innen matematikk på mellomtrinnet. Nå er hun inspektør ved Son skole i Vestby kommune. I tillegg leder hun en matematikkgruppe i Vestby kommune og holder kurs for matematikklærere.
Vibeke Saltnes Olsen har bakgrunn som allmennlærer, har undervisningserfaring fra mellomtrinnet og master i skoleledelse. Nå arbeider hun som rektor ved Brynseng skole i Oslo. I tillegg holder hun matematikkurs.
Radius 5-7
Radius har som mål at elevene skal oppleve matematikkfaget som spennende, utvikle fleksible regnestrategier og bruke sin matematiske kompetanse til å løse sammensatte oppgaver.