Radius 1-4

Radius 1B Grunnbok (Heftet)

Forfatter:

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 144
Illustratør: Gulliksen, Eivind
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202361174
Kategori: Matematikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk
Nivå: 1. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Radius 1B Grunnbok

Hvert kapittel i grunnboka innledes med et bilde som stimulerer til samtale og refleksjon over det elevene skal lære. Her står også målene for kapitlet.
Alle kapitlene har oppgaver med forskjellig abstraksjonsnivå; Øve 1 og Øve 2. Oppgavene i Øve 2 har enten en mer abstrakt visualisering enn oppgavene i Øve 1, eller er helt uten visuell støtte.
Oppgavene på blå bakgrunn er problemløsningsoppgaver de elevene kan diskutere og samarbeide med hverandre.
Hvert kapittel avsluttes med en aktivitet eller et spill der elevene skal jobbe to og to eller flere sammen, og som er knyttet til det matematiske innholdet i kapitlet. På den siste siden i hvert kapittel skal elevene selv vurdere sin måloppnåelse.
Bøkene har seks ulike gjennomgangsfigurer. De forklarer hva som skal gjøres og stiller undrende spørsmål.

Til toppen

Andre utgaver

Radius 1B Grunnbok
Nynorsk Heftet 2013
Forfatter(e)

May-Else Nohr har bakgrunn som allmennlærer og arbeider nå som fagkonsulent og kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. Hun har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er også ressursperson og kursholder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
May-Else Nohr har skrevet masteroppgave om tallforståelse og mentale regnestrategier. Hun har i tillegg studert matematikkdidaktiske metoder fra Nederland og Singapore.

Radius 1-4
Radius legger til rette for å utvikle god tallforståelse og hensiktsmessige regnestrategier:
· tellekompetanse som basis for regning
· automatisere enkle kombinasjoner
· utvikle fleksible regnestrategier
· visualisere og konkretisere oppgaver for å utvikle mentale bilder
· oppdage sammenhenger i matematikkfaget
· åpne problemløsningsoppgaver fra 1. til 7. trinn