QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 1 (Heftet)

Serie: QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene 

Forfatter:

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 1120
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
Serie: QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene
ISBN: 9788276348903
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 1

QED 5-10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1 dekker de første 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 5.-10. trinn. Boka er delt inn i to hoveddeler, en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del. Del I Matematikk - skolefag og kulturarv inneholder sju kapitler: Tall, Algebra, Funksjoner, Geometri og måling, Bevis og argumentasjon, Statistikk og Sannsynlighet. Matematikken knyttes hele tiden til elevene du skal møte, og jobben du skal gjøre som matematikklærer. Del II Eleven - skapende sosialt individ i møtet med samfunn og kultur har fire kapitler: Læring og læringsteorier, Dagens grunnskole, Didaktiske verktøy og Språk, representasjon og kommunikasjon. Denne delen tar også opp hva lærerkompetanse i matematikk kan være, og hvilke didaktiske tilnærminger man kan ha til undervisning i matematikk. Både faget og didaktikken er knyttet opp mot LK06. Boka viser hvordan både ulike deler av matematikken og teorier om læring og undervisning henger sammen. Temaer som bruk av digitale verktøy, visualisering, bevis og argumentasjon og tilpasset opplæring er gjennomgående, men tas også opp særskilt i kapitler eller delkapitler. Flere temaer i denne boka tas grundigere opp enn det som har vært vanlig i litteratur for lærerutdanningen, blant annet visualisering, bevis og argumentasjon, det flerkulturelle aspektet ved matematikklæring og kognitive kart.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Trond Stølen Gustavsen er professor i matematikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Han underviser i grunnskolelærerutdanningene. Tidligere har han undervist ved ingeniør-, økonomi- og lærerutdanning og utviklet kurs og læremateriell ved ulike institusjoner innen høyere utdanning. Han har siden 1993 arbeidet med forskning i matematikk og har publisert artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Han har doktorgrad i matematikk.
Kristin Ran Choi Hinna er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for lærerutdanning. Hun arbeider med matematikk i førskolelærerutdanningen og grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i grunnskolelærerutdanningen. Hun har vært veileder for flere skoler i læreplanutvikling. Hun forsket på bruk av origami i begrepslæring i geometri, IKT og læring. For tiden forsker hun på lærerutdannernes «beliefs» i matematikk. Hun var medlem av rammeplanutvalget i 2003 og arbeidsgruppen som utformet de nye retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen i 2010 i matematikk.
Reinert A. Rinvold er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Innlandet, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Han har undervist i allmennlærerutdanningen og nå på grunnskolelærerutdanningen. Dessuten har han undervist på flere kurs for lærere i grunnskolen. Han har skrevet og vært medforfatter på lærebøker i matematikk for allmennlærerutdanningen og har skrevet artikler i nasjonale fagtidsskrifter for matematikkundervisning. Forskningsfeltet hans er matematisk tenkning og forståelse, og han har publisert forskningsartikler om dette. Et av forskningsemnene har vært bruk av konkreter i elevers læring av algebra. Han har doktorgrad i matematikk.
Bøker i serien