Putting a Face on It (Heftet)

Individual Exposure and Subjectivity in Journalism

Forfatter:

Birgitte Kjos Fonn, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clarke and Yngve Benestad Hågvar

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 375
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202636364
Kategori: Journalistikk og Mediefag
Fag: Journalistikk, Mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Putting a Face on It

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Putting a Face on It

drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer kan prege journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra forskningsjournalistikk til reportasjer om terrorisme. Vi undersøker hvordan individer og subjektivitet blir eksponert i nyheter og featureartikler, og i journalistikkens bilder, enten det er i fotografier eller karikaturtegninger. Vi analyserer dessuten hvordan subjektive synspunkter kommer til uttrykk i journalistenes dialog med digitale mediebrukere.
Et mål med boken er å vise fram noe av den variasjonen som finnes. I tillegg ønsker forfatterne å bidra til debatten om hvilken retning dagens journalistikk går. Denne vitenskapelige antologien springer ut av forskergruppen Individeksponering i journalistikken ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Index) og har bidragsytere fra flere europeiske land.

Til toppen

Andre utgaver

Putting a Face on It
Engelsk Open Access 2017
Forfatter(e)

Birgitte Kjos Fonn er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet – storbyuniversitetet og ansvarlig for OsloMets fagforfatterstudium. Fonn er dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo (UiO), cand.polit. i sosiologi fra UiO og MSc i Politics of the World Economy fra London School of Economics (LSE). Hun er blant annet redaktør for antologien Putting a Face on It: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism (Cappelen Damm Akademisk 2017) og har vært redaktør for det fagfellevurderte tidsskriftet Mediehistorisk Tidsskrift siden 2016.

Harald Hornmoen (f. 1959) er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet - storbyuniversitetet. Han er dr.art. fra Universitetet i Oslo i 2003 med avhandling om amerikansk forskningsjournalistikk. Hornmoen har journalistisk bakgrunn fra musikkpresse og NRK radio, og er tidligere redaktør av forskningsmagasinet Apollon.
Nathalie Hyde-Clarke is PhD and Head of the Department of Culture and Communication at Arcada University of Applied Sciences (Helsinki, Finland), and docent in Media and Communications with the University of Helsinki. Her previous position was in South Africa, and much of her research has been inspired by that country’s cultural diversity and journalistic practices.
Yngve Benestad Hågvar (f. 1975) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet – storbyuniversitetet. Sentrale fagområder er diskursanalyse, retorikk og sosialsemiotikk.