Putting a Face on It av Birgitte Kjos Fonn, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clarke og Yngve Benestad Hågvar
Open Access

Putting a Face on It

Individual Exposure and Subjectivity in Journalism

Forfatter:

Birgitte Kjos Fonn, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clarke and Yngve Benestad Hågvar

Forfatter: , , og
Innbinding:
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202522148
Kategori: Journalistikk og Mediefag
Filformater: EPUB, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Journalistikk, Mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Putting a Face on It
Putting a Face on It drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer i dag kan prege de fleste journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra forskningsjournalistikk til reportasjer om terrorisme. Vi undersøker hvordan individer og subjektivitet blir eksponert i nyheter og featureartikler, og i journalistikkens bilder, enten det er i fotografier eller karikaturtegninger. Vi analyserer dessuten hvordan subjektive synspunkter kommer til uttrykk i journalistenes dialog med digitale mediebrukere.
Et mål med boken er å vise fram noe av den variasjonen som finnes. I tillegg ønsker forfatterne å bidra til debatten om hvilken retning dagens journalistikk går. Denne vitenskapelige antologien springer ut av forskergruppen Individeksponering i journalistikken ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Index) og har bidragsytere fra flere europeiske land.
Redaktører:
Birgitte Kjos Fonn, førsteamanuensis, dr. philos., Høgskolen i Oslo og Akershus
Harald Hornmoen, professor, dr. art., Høgskolen i Oslo og Akershus
Nathalie Hyde-Clarke, dosent, PhD, Arcada Universitet, Helsinki
Yngve Benestad Hågvar, førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus

Til toppen

Forfatter(e)
Birgitte Kjos Fonn (f. 1961) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og ansvarlig for HiOAs fagforfatterstudium. Fonn er dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo (UiO), cand.polit. i sosiologi fra UiO og MSc i The Politics of the World Economy fra London School of Economics (LSE).
Harald Hornmoen (f. 1959) er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er dr.art. fra Universitetet i Oslo i 2003 med avhandling om amerikansk forskningsjournalistikk. Hornmoen har journalistisk bakgrunn fra musikkpresse og NRK radio, og er tidligere redaktør av forskningsmagasinet Apollon.
Yngve Benestad Hågvar (f. 1975) er høgskolelektor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo og arbeider med ph.d.-avhandling om sjangerforskjeller mellom papir- og nettnyheter.