Putting a Face on It av Birgitte Kjos Fonn, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clarke og Yngve Benestad Hågvar (Open Access)
Open Access

Putting a Face on It (Open Access)

Individual Exposure and Subjectivity in Journalism

Forfatter:

Birgitte Kjos Fonn, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clarke and Yngve Benestad Hågvar

Forfatter: , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202522148
Kategori: Journalistikk og Mediefag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Journalistikk, Mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Putting a Face on It

Putting a Face on It drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer kan prege journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra forskningsjournalistikk til reportasjer om terrorisme. Vi undersøker hvordan individer og subjektivitet blir eksponert i nyheter og featureartikler, og i journalistikkens bilder, enten det er i fotografier eller karikaturtegninger. Vi analyserer dessuten hvordan subjektive synspunkter kommer til uttrykk i journalistenes dialog med digitale mediebrukere.
Et mål med boken er å vise fram noe av den variasjonen som finnes. I tillegg ønsker forfatterne å bidra til debatten om hvilken retning dagens journalistikk går. Denne vitenskapelige antologien springer ut av forskergruppen Individeksponering i journalistikken ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Index) og har bidragsytere fra flere europeiske land.

Til toppen

Andre utgaver

Putting a Face on It
Engelsk Heftet 2019
Forfatter(e)

Birgitte Kjos Fonn er professor i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er dr.philos. fra Universitetet i Oslo (UiO) på en avhandling om pressehistorie, og er ellers cand.polit. i sosiologi fra UiO og Master of Science i The Politics of the World Economy fra London School of Economics. Fonn er koordinator for sakprosamasteren ved OsloMet og redaktør for Mediehistorisk Tidsskrift. Hun har skrevet og redigert en rekke arbeider om både historiske og samtidige mediespørsmål, blant annet om økonomijournalistikk, og er tidligere journalist. E-post: birgitte@oslomet.no

Harald Hornmoen (f. 1959) er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet - storbyuniversitetet. Han er dr.art. fra Universitetet i Oslo i 2003 med avhandling om amerikansk forskningsjournalistikk. Hornmoen har journalistisk bakgrunn fra musikkpresse og NRK radio, og er tidligere redaktør av forskningsmagasinet Apollon.
Nathalie Hyde-Clarke is PhD and Head of the Department of Culture and Communication at Arcada University of Applied Sciences (Helsinki, Finland), and docent in Media and Communications with the University of Helsinki. Her previous position was in South Africa, and much of her research has been inspired by that country’s cultural diversity and journalistic practices.
Yngve Benestad Hågvar (f. 1975) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet – storbyuniversitetet. Sentrale fagområder er diskursanalyse, retorikk og sosialsemiotikk.