Psykologi 1 og 2 (LK06)

Psykologi Elev- og lærernettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs

Forfatter:

Peik Gjøsund og Roar Huseby

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202431969
Kategori: Psykologi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Psykologi
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Psykologi Elev- og lærernettsted

Nettstedet er et gratis supplement til lærebøkene Psykologi 1 og Psykologi 2.

Læreverkets elev- og lærernettsted inneholder ulike typer case -og diskusjonsbaserte arbeidsoppgaver som konkretiserer fagstoffet, illustrasjoner, filmklipp, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som lærebøkene.

To ulike oppgavetyper:

  • Diskusjonsoppgaver: oppgaver basert på konkrete caser/temaer som egner seg godt for diskusjon og refleksjon i grupper eller i klassen.
  • Temaoppgaver: Oppgaver basert på at elevene setter seg inn i relevant nyere forskning innenfor psykologien og knytter dette til teori i boka. Disse oppgavene vil være nyttige som forberedelse til skriftlig, sentralgitt eksamen i Psykologi 2. Det er lagt ut to temaoppgaver til hvert kapittel i Psykologi 2-boka.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Peik Gjøsund er cand. ped. og førstelektor i pedagogikk. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke førskolelærerutdanning, men har også undervist i allmennlærerutdanningen og i spesialpedagogikk. Han har de siste 10–12 årene også jobbet som forfatter og skrevet bøker i pedagogikk og psykologi, både for elever i videregående skole og for studenter i lærerutdanningen.

Roar Huseby er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke allmennlærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, men har også undervist i førskolelærerutdanning og i spesialpedagogikk. Han har de siste 20 årene også jobbet som forfatter og skrevet flere lærebøker bøker i pedagogikk og psykologi, både for videregående skole og for høyere utdanning.

Psykologi 1 og 2 (LK06)
Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag, Psykologi 1 og Psykologi 2. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom i reviderte utgaver våren 2016. Bøkene dekker læreplanen i psykologi for videregående skole fra 2009.

Ny utgave av Psykologi 1 utgis våren 2021 og Psykologi 2 vil bli utgitt i 2022.