Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Psykologi 2 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok psykologi 2 programfag

Forfatter:

Åge Røssing Diseth og Susanna Sørheim

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202741693
Kategori: Psykologi 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Psykologi 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Psykologi 2 Unibok (LK20)

Psykologi 2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til psykologi 2 i et brukervennlig format og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen varer i ett skoleår.

I Psykologi 2 er hovedtemaene sosialt samspill og psykisk helse. Temaene blir belyst fra flere perspektiver ved hjelp av nyere forskning. Vi viser elevene hvordan de kan drøfte, forklare og reflektere omkring fagstoffet slik det forventes at de skal gjøre selv. Boka er delt inn i fire hoveddeler; psykologi som fag og vitenskap, sosiale prosesser, kommunikasjon og psykisk helse. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.psykologi.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er innebygd i uniboka. Les mer om læreverket Psykologi 1 og 2 til LK20 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Åge Diseth er professor i psykologididaktikk ved Universitetet i Bergen, og utdannet psykolog. Diseth er forfatter på læreverket Psykologi for programfagskursene psykologi 1 og 2 i videregående skole til fagfornyelsen.
Han har tidligere skrevet boken «Motivasjonspsykologi» (Gyldendal, 2019) og bidratt med kapitler i boken «Til elevens beste» (Gyldendal, 2020). Diseth har skrevet en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter basert på egen forskning, blant annet om motivasjon, læringsstrategier, opplevd læringsmiljø og selvoppfatning blant elever i videregående skole.

Susanna Sørheim har bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton i Storbritannia, og master i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet med HR og rekruttering, og jobber for tiden i EY som rådgiver innen strategisk bruk av insentivordninger. Susanna er medforfatter på både Psykologi 1 og Psykologi 2.

Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Psykologi 1 og Psykologi 2 er et komplett læreverk til programfagskursene med samme navn til læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Begge lærebøkene og supplerende digitale ressurser dekker kompetansemålene i læreplanene.