Psykologi 1 og 2 (LK06)

Psykologi 2 Unibok (2011) (Nettsted)

Mennesket i gruppe og samfunn

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202490119
Kategori: Psykologi 2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Psykologi 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Psykologi 2 Unibok (2011)

Psykologi 2. Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.


Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Andre utgaver

Psykologi 2 Unibok (2016)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2016
Psykologi 1 og 2 (LK06)
Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag, Psykologi 1 og Psykologi 2. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom i reviderte utgaver våren 2016. Bøkene dekker læreplanen i psykologi for videregående skole fra 2009.

Ny utgave av Psykologi 1 utgis våren 2021 og Psykologi 2 vil bli utgitt i 2022.