Psykologi 2 Brettbok (LK20) av Åge Røssing Diseth og Susanna Sørheim (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Psykologi 2 Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok psykologi 2 programfag (PDF)

Forfatter:

Susanna Sørheim og Åge Røssing Diseth

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202741730
Kategori: Psykologi 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Psykologi 2
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Psykologi 2 Brettbok (LK20)

Psykologi 2 Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Psykologi 2 dekker kompetansemålene i læreplanen (LK20) for programfaget psykologi 2.

I Psykologi 2 er hovedtemaene sosialt samspill og psykisk helse. Temaene blir belyst fra flere perspektiver ved hjelp av nyere forskning. Vi viser elevene hvordan de kan drøfte, forklare og reflektere omkring fagstoffet slik det forventes at de skal gjøre selv. Boka er delt inn i fire hoveddeler; psykologi som fag og vitenskap, sosiale prosesser, kommunikasjon og psykisk helse. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.psykologi.cdu.no.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten. Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Psykologi 1 og 2 til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Åge Diseth er professor i psykologididaktikk ved Universitetet i Bergen, og utdannet psykolog. Diseth er forfatter på læreverket Psykologi for programfagskursene psykologi 1 og 2 i videregående skole til fagfornyelsen.
Han har tidligere skrevet boken «Motivasjonspsykologi» (Gyldendal, 2019) og bidratt med kapitler i boken «Til elevens beste» (Gyldendal, 2020). Diseth har skrevet en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter basert på egen forskning, blant annet om motivasjon, læringsstrategier, opplevd læringsmiljø og selvoppfatning blant elever i videregående skole.

Susanna Sørheim har bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton i Storbritannia, og master i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet med HR og rekruttering, og jobber for tiden i EY som rådgiver innen strategisk bruk av insentivordninger. Susanna er medforfatter på både Psykologi 1 og Psykologi 2.

Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Psykologi 1 og Psykologi 2 er et komplett læreverk til programfagskursene med samme navn til læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Begge lærebøkene og supplerende digitale ressurser dekker kompetansemålene i læreplanene.