Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Psykologi 1 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok psykologi 1 programfag

Forfatter:

Åge Røssing Diseth

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202714154
Kategori: Psykologi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Psykologi 1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Psykologi 1 Unibok (LK20)

Psykologi 1 (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Psykologi 1 (2021) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i LK20 til fagfornyelsen til programfaget psykologi 1 på studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se psykologi.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Andre utgaver

Psykologi 1 Brettbok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2021
Forfatter(e)

Åge Diseth er professor i psykologididaktikk ved Universitetet i Bergen, og utdannet psykolog. Diseth er forfatter på læreverket Psykologi for programfagskursene psykologi 1 og 2 i videregående skole til fagfornyelsen.
Han har tidligere skrevet boken «Motivasjonspsykologi» (Gyldendal, 2019) og bidratt med kapitler i boken «Til elevens beste» (Gyldendal, 2020). Diseth har skrevet en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter basert på egen forskning, blant annet om motivasjon, læringsstrategier, opplevd læringsmiljø og selvoppfatning blant elever i videregående skole.

Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Psykologi 1 og Psykologi 2 er et komplett læreverk til programfagskursene med samme navn til læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Begge lærebøkene og supplerende digitale ressurser dekker kompetansemålene i læreplanene.