Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Psykologi 1 (LK20) (Heftet)

Lærebok psykologi 1 programfag

Forfatter:

Åge Røssing Diseth

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202674052
Kategori: Psykologi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Psykologi 1
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Psykologi 1 (LK20)

Psykologi 1 (2021) lærebok dekker kompetansemålene i læreplanen LK20 (Fagfornyelsen) til programfaget psykologi 1.

Læreverket Psykologi gir elevene en oppdatert og grundig innføring i sentrale emner og retninger i psykologifaget. Psykologiske problemstillinger blir drøftet og forklart på en engasjerende måte med mange eksempler underveis. Psykologi 1 gir god oversikt over sentrale tema i faget, og legger godt til rette for dybdelæring. Elevene får se temaer og problemstillinger fra flere perspektiver og blir trent i å se sammenhenger i faget.

Fagbegreper introduseres gradvis, de gjentas flere steder i teksten og tas opp i oppgaver, slik at elevene blir trygge på dem. De tverrfaglige temaene i faget blir behandlet flere steder i de ulike delene, også med formålet om å lære elevene å se sammenhenger og tilrettelegge for dybdelæring.

Psykologi 1 (2021) gir elevene en god oversikt over sentrale tema i psykologifaget og legger godt til rette for dybdelæring. Boka er delt inn i fire hoveddeler; psykologiske perspektiver, utvikling og personlighet, læring og kognisjon og mennesket og psykisk helse. Dette gjør det både enklere å få oversikt over de store temaene, og det legger til rette for dybdelæring. Elevene ser ulike tema og problemstillinger fra flere perspektiver og blir trent i å se sammenhenger i faget.

Supplerende digitale ressurser for lærere og elever finnes på nettstedet psykologi.cdu.no.

Psykologi Elevnettsted inneholder varierte oppgaver og ressurser som gir muligheter for å jobbe utforskende med faget. Her kan elevene øve seg på å være kildekritiske og vurdere hvordan forskning blir framstilt. Oppgaver i leksjoner gir gode muligheter for å jobbe med et emne fra flere vinkler og over tid. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet.

Psykologi Lærernettsted er det forslag til varierte og inspirerende undervisningsopplegg som vil engasjere elevene. Forslag til årsplaner og lenker til artikler som omtaler ny forskning. Læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon på elevnettstedet, og gi tilbakemeldinger på lengre besvarelser.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Psykologi 2 (LK20)

    Lærebok psykologi 2 programfag

    Åge Røssing Diseth og Susanna Sørheim

    Heftet
Forfatter(e)

Åge Diseth er professor i psykologididaktikk ved Universitetet i Bergen, og utdannet psykolog. Diseth er forfatter på læreverket Psykologi for programfagskursene psykologi 1 og 2 i videregående skole til fagfornyelsen.
Han har tidligere skrevet boken «Motivasjonspsykologi» (Gyldendal, 2019) og bidratt med kapitler i boken «Til elevens beste» (Gyldendal, 2020). Diseth har skrevet en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter basert på egen forskning, blant annet om motivasjon, læringsstrategier, opplevd læringsmiljø og selvoppfatning blant elever i videregående skole.

Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Psykologi 1 og Psykologi 2 er et komplett læreverk til programfagskursene med samme navn til læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Begge lærebøkene og supplerende digitale ressurser dekker kompetansemålene i læreplanene.