Psykologi 1 Brettbok (LK20) av Åge Røssing Diseth (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Psykologi 1 Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok psykologi 1 programfag (PDF)

Forfatter:

Åge Røssing Diseth

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202714161
Kategori: Psykologi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Psykologi 1
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Psykologi 1 Brettbok (LK20)

Psykologi 1 (2021) Brettbok er en digital utgave av læreboka i PDF-format.

Psykologi 1 (2021) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i LK20 til fagfornyelsen til programfaget psykologi 1 på studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se psykologi.cdu.no.

I Brettboka kan eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer og gjøre søk i teksten. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps.

Til toppen

Andre utgaver

Psykologi 1 Unibok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2021
Forfatter(e)

Åge Diseth er professor i psykologididaktikk ved Universitetet i Bergen, og utdannet psykolog. Diseth er forfatter på læreverket Psykologi for programfagskursene psykologi 1 og 2 i videregående skole til fagfornyelsen.
Han har tidligere skrevet boken «Motivasjonspsykologi» (Gyldendal, 2019) og bidratt med kapitler i boken «Til elevens beste» (Gyldendal, 2020). Diseth har skrevet en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter basert på egen forskning, blant annet om motivasjon, læringsstrategier, opplevd læringsmiljø og selvoppfatning blant elever i videregående skole.

Psykologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Psykologi 1 og Psykologi 2 er et komplett læreverk til programfagskursene med samme navn til læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Begge lærebøkene og supplerende digitale ressurser dekker kompetansemålene i læreplanene.