Psykologi 1 og 2 (LK06)

Psykologi 1 (2010) (Heftet)

Mennesket i utvikling

Forfatter:

Peik Gjøsund og Roar Huseby

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202330958
Kategori: Psykologi 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Psykologi 1
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Psykologi 1 (2010)

Lærestoffet er tydelig strukturert etter kompetansemålene i læreplanen. Boka er delt inn i fem deler, en del for hvert av de fem hovedområdene i læreplanen. Boka har et godt språk som er tilpasset målgruppen.

Psykologi 1-boka inneholder teoristoff, fordypningsstoff, praktiske eksempler som illustrerer teoristoffet, refleksjonsspørsmål til temaer i teksten og korte oppsummeringer underveis som gjør det enklere for eleven å tilegne seg stoffet. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver, både enkle repetisjonsoppgaver og mer krevende arbeidsoppgaver. Gode bilder og illustrerende tegninger gjør stoffet mer tilgjengelig for eleven.

Psykologi har et eget fagnettsted som er gratis for både elever og lærere. Det inneholder interaktive oppgaver, filmklipp, fordypningsstoff, gode lenker, illustrasjoner fra boka mm.

Komponenter:
• Lærebok med teori og oppgaver
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis
• Lydbokfiler på nett, gratis

Til toppen

Andre utgaver

Psykologi 1 Lærebok (2016)
Nynorsk Heftet 2016
Psykologi 1 Unibok (2016)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2016
Forfatter(e)

Peik Gjøsund er cand. ped. og førstelektor i pedagogikk. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke førskolelærerutdanning, men har også undervist i allmennlærerutdanningen og i spesialpedagogikk. Han har de siste 10–12 årene også jobbet som forfatter og skrevet bøker i pedagogikk og psykologi, både for elever i videregående skole og for studenter i lærerutdanningen.

Roar Huseby er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke allmennlærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, men har også undervist i førskolelærerutdanning og i spesialpedagogikk. Han har de siste 20 årene også jobbet som forfatter og skrevet flere lærebøker bøker i pedagogikk og psykologi, både for videregående skole og for høyere utdanning.

Psykologi 1 og 2 (LK06)
Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag, Psykologi 1 og Psykologi 2. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom i reviderte utgaver våren 2016. Bøkene dekker læreplanen i psykologi for videregående skole fra 2009.

Ny utgave av Psykologi 1 utgis våren 2021 og Psykologi 2 vil bli utgitt i 2022.