Psykofarmaka (Heftet)

Medikamentell behandling av psykiske lidelser

Forfatter:

Odd Lingjærde og Trond F. Aarre

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 592
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202453862
Kategori: Medisin og Psykologi og psykiatri
Fag: Medisin, Psykologi og psykiatri
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Psykofarmaka

Boken omtaler alle psykofarmaka som er markedsført i Norge, og også enkelte andre legemidler som er av særlig interesse.Det har skjedd mye innenfor psykofarmakologi og biologisk psykiatri siden forrige utgave av Psykofarmaka kom ut i 2006. Mange nye psykofarmaka har kommet til. Vi har fått mer innsikt i årsakene til psykiske lidelser, og vi vet mer om legemidlenes virkning, bivirkninger og hvordan de best kan brukes.

Bokens 19 kapitler er ordnet i tre hoveddeler. Den første delen gir et generelt grunnlag for å forstå legemidlenes virkemåte, både fysiologisk og klinisk. Den andre delen går grundig inn på legemiddelgruppene og de enkelte legemidlene. De enkelte legemidlenes virkningsmekanismer, farmakokinetikk og kliniske egenskaper blir omtalt, i tillegg til indikasjoner, dosering og bivirkninger. Den tredje delen gjennomgår de enkelte psykiske lidelsene med tanke på årsaksforhold, angrepsmål for medikamentell behandling og praktisk gjennomføring av behandlingen.

Boken henvender seg først og fremst til psykiatere og allmennpraktiserende leger. Også psykologer, farmasøyter, sykepleiere og andre med interesse for biologisk psykiatri og legemiddelbehandling vil ha utbytte av boken.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Psykofarmaka

Omfattende og ujevnt om psykofarmaka

Denne lettleste boken i muntlig fortellerstil inneholder store mengder fakta og mye interessant lesning. Særlig har delen om behandlingen av psykose og depresjon blitt oppdatert med nye vurderinger og referanser til veiledere, store studier og metaanalyser. Det er lagt til nye legemidler, men siden målet er å omtale alle psykofarmaka som er markedsført i Norge, er det synd at den ikke er oppdatert med de to nyeste (vortioksetin og lurasidon) som fikk markedsføringstillatelse i 2013/14.

S. Narum, Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2016; 136:246Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Trond F. Aarre er lege og spesialist i psykiatri. Han er avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde.

Odd Lingjærde, professor emeritus, er lege og spesialist i psykiatri. Han har vært professor i psykiatri ved universitetet i Tromsø og i Oslo og har drevet omfattende forskning, spesielt innenfor psykofarmakologi. Lingjærde var i mange år avdelingsoverlege ved Gaustad sykehus. Han er æresmedlem av Norsk Selskap for Biologisk Psykiatri og av Scandinavian College of Neuropsychopharamacology.