Her på berget (2016)

Prøvekapittel Her på berget 2016 (Heftet)

Brosjyre, kapittel 2.

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 16
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202505974
Om utgivelsen Prøvekapittel Her på berget 2016
Kapittel 2 av Her på berget tekstbok (2016).Her på berget kommer i ny utgave i 2016. Tekstboka vil være tilgjengelig fra 1. desember 2015, mens arbeidsbok, CD-er og digitale ressurser vil være tilgjengelig 4. januar 2016. Prøvekapittelet er ment som en forsmak på den nye utgaven for dem som ønsker å se nærmere på den.

Til toppen

Forfatter(e)
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.
Her på berget (2016)

Den nye utgaven er grundig revidert og aktualisert med

• Nytt og oppdatert innhold som skaper engasjement og interesse for aktuelle samfunnsspørsmål
• Grundige forklaringer av grammatiske temaer som bedrer forståelsen
• Utvidet og variert innhold på nett som gjør det enkelt å jobbe videre med temaene