Prostatakreft (Heftet)

En håndbok for pasienter og pårørende

Forfatter:

Sophie D. Fosså, Viktor Berge og Alv A. Dahl

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 201
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202607166
Kategori: Medisin , Helse- og sosialfag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Medisin, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Prostatakreft

Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen vi har, og rammer hvert år om lag 5000 norske menn. Sykdommen har konsekvenser ikke bare for mannen, men også for partneren og for parforholdet. Det å ta stilling til ulike behandlingsalternativer og valg underveis kan være en stor utfordring, og mange opplever plagsomme bivirkninger både under og etter behandling. Sykdommen medfører dermed ofte redusert livskvalitet.

Prostatakreft er skrevet av tre erfarne leger, og er laget for å være en hjelp og en praktisk støtte for menn som rammes av prostatakreft og deres pårørende. Forfatterne presenterer oppdatert faglig informasjon på en lettfattelig måte og belyser mange av de spørsmålene som kan oppstå som følge av en prostatakreftdiagnose:

 • Hvordan utredes og diagnostiseres prostatakreft?
 • Hvordan forløper sykdommen?
 • Hva kan gjøres hvis den sprer seg?
 • Hvilke behandlingsalternativer finnes?
 • Hvilke bivirkninger kan oppstå, og hvordan kan disse håndteres?
 • Hvordan ivareta et godt parforhold?
 • Hvordan er det å leve med prostatakreft – hva kan man gjøre for å beholde en best mulig livskvalitet til tross for sykdommen?
I tillegg til å rette seg mot pasienter og pårørende, vil boka også være en pålitelig og velfundert kunnskapskilde for helsepersonell generelt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Kreftsykdom

  Psykologiske og sosiale perspektiver

  Alv A. Dahl

  Heftet
 • Kreftsykepleie

  Pasient, utfordring, handling

  Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)

  Innbundet
Forfatter(e)

Viktor Berge er overlege i urologi og leder av Forskningsgruppen for prostatakreft ved Oslo universitetssykehus. Han har vært leder i Kvalitetsregisteret for prostatakreft, gjesteforsker både i USA og England og har stor erfaring med kirurgisk behandling av prostatakreft.

Alv A. Dahl er lege og psykiater ved Ressursklinikken AS. Fra 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og fra 2003 til 2014 forskningsrådgiver i psykoonkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psykoonkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.

Sophie D. Fosså er pensjonert professor i onkologi. Hun har 50 års erfaring med behandling av prostatakreftpasienter kominert med omfattende forskning på testikkel- og prostatakreft samt seneffekter av kreftbehandling.